теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Банка ДСК с нови възможности за електронно банкиране


3 гласа14287 прочитания

Платформата за електронно банкиране на Банка ДСК – ДСК Директ – е достъпна за всички клиенти, които имат интернет връзка на своите компютри. ДСК Директ предлага допълнителен достъп до средствата на клиентите, като банкирането се осъществява не само в банковите салони, но и вкъщи и офиса в удобно време. За да по-лучат достъп до ДСК Директ, клиентите трябва да заявят ползването на услугата в най-близкия до тях клон на Банката.

I. Чрез ДСК Директ клиентите имат достъп до SMS услуги – съобщения за постъпления по сметка, за автомати-зирано плащане от разплащателна сметка, за платена/неплатена комунална слуга, за наличност по сметка в началото на всеки работен ден, извършена транзакция с карта, минимална сума за револвиране по карта и др.

II. Услугите, извършвани от Call center на Банка ДСК, който работи денонощно 7 дни в седмицата, са достъп-ни на тел. 0700 10 375. Чрез Call center клиентите могат да получат информация за наличност и движение по сметки и банкови карти, да блокират или да активират карта, да променят дневния лимит по картата, да пла-щат сметки за телефон към БТК и Глобул, да заявяват SMS услуги.

III. Интернет банкирането дава допълнителни предимства и възможности на клиентите на Банка ДСК:

- Кредит  on-line – подава се искане за кредит-овърдрафт, за стокова и кредитна карта, и за потребителски кредит
- Актуална информация за наличност и движения по сметки и банкови карти
- Плащане на сметки за комунални услуги – ток, вода, парно, телефон,   GSM
- Нареждане на преводи в лева и валута, включително експресни
- Спестяване – чрез вирутален срочен депозит и спестовна компонента - допълнение към разплащателната сметка.
- Виртуална карта - създадена специално за плащане чрез интернет и телефон. Клиентът може да прехвър-ля конкретна сума по виртуалната карта непосредствено преди плащането, като останалите средства ос-тават на сигурно място - в разплащателната му сметка.

Обогатявайки каналите си за предлагане на своите продукти и услуги, Банка ДСК въвежда нови възможности за банкиране за многобройните си клиенти.

Коментари и отговори

Как мога да се абонирам за "електронно банкиране" ?
За да се абонирате за електронно банкиране в Банка ДСК е необходимо да притежавате разплащателна сметка. За да Ви се издаде електронен сертификат трябва да посетите някой от клоновете на банковата институция, където да подадете заявка за ползване на услугата „ДСК Директ”. Чрез тази услуга банката предоставя възможност за кредит, плащане на сметки за комунални услуги, нареждане на преводи, спестяване и виртуална карта, чрез която непосредствено преди плащането клиентът прехвърля конкретна сума по тази карта, а останалите средства остават на сигурно място – в разплащателната сметка. Месечната такса за ползване на електронен сертификат е 0,50 лв. Ако желаете да се запознаете с останалите такси, свързани с електронното банкиране на банката, Ви съветваме да се запознаете с Тарифата на банката за физически лица.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Имам разплащателна сметка в банка ДСК. Притежавам универсален електронен подпис издаден от Банксервиз. Какво трябва да направя за да ползвам услугата електронно банкиране?
Чрез предоставения Ви електронен подпис имате право да извършвате следните основни банкови операции:

• Нареждане на парични преводи, като ако желаете да направите плащане през Интернет Ви е необходима виртуална карта;
• Възможност за спестяване – чрез новият виртуален срочен депозит;
• Възможност за проверка наличността, извършените плащания и постъпления по сметката Ви и др.

Като изискване за ползване на тази услуга е да бъде открита разплащателна сметка в лева с дебитна карта по нея. Ако желаете да разберете коя операция колко ще Ви струва, това може да проверите в Тарифата на банката. За да извършите някое от тези операции е необходимо да посетите интернет страницата на банката на адрес: www.dskbank.bg, където трябва да въведете потребител и парола за достъп до портала за електронно банкиране. Повече информация за тази услуга може да намерите в интернет страницата на банката, или като отворите този линк.

Надяваме се, че сме внесли яснота по запитването Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Живея и работя в чужбина. Мога ли да си осъществя електронно банкиране без да идвам в България в някой клон на банката за да си извадя електронен сертификат. Притежавам РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА. Не притежавам дебитна карта. Благодаря Ви предварително.
Ако банката, в която имате открита разплащателна сметка има клон в чужбина не би следвало да съществува проблем да посетите нейн офис, където да Ви бъде издаден сертификат за електронно банкиране. Повечето от банковите институции изискват от клиентите си да посетят на място клон на банката, за да им бъде издаден сертификата и активирана услугата. Достъпът, който се осъществява през сайтовете на банките се контролира чрез потребителско име, парола и електронен сертификат. С цел предпазване от злоупотреби Ви съветваме периодично да сменяте паролата си. За да Ви бъде издаден такъв сертификат не е нужно да притежавате задължително дебитна карта. Условието е да имате открита разплащателна сметка в съответната банкова институция.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
как мога да проверя състоянието на срочния си влог
За съжаление не сме запознати с пълните възможности на портала за електронно банкиране на Банка ДСК.

Съветваме Ви да се обърнете към служител на банката, който евентуално да Ви разясни техническите му възможности, и/или да Ви даде направо нужната Ви информация.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ