От 2 януари 2008 г. Банка ДСК въведе промоционални лихвени надбавки по срочни влогове. Промоционалните условия са в сила до 29.02.2008 г. за новооткрити срочни влогове.

Банка ДСК предлага лихви до 5,25% на клиентите си, открили за периода срочни влогове в EURO за срок от 1, 3, 6 и 12 месеца. За откриването, обслужването и закриването на срочен влог Банка ДСК не събира такси. Довнасянето на суми е възможно по всяко време на договорения срок.