Искам да попитам банките, защо дават лихва по влоговете 8 % ? Може би след това за да се оправдават. Банката взема пари на юрибор от Европа на 2 %. Да кажем 45 милиона Евро и още 5 милиона Евро от депозити в България на 8 % . Така стойността на банковият ресурс е 2,6 % уважаеми кредито получатели. Това е готината схема да лъжат и да дават заеми на 15 – 16 % и да променят съществуващи вече договори. Така има за тях, за шефа на БНБ, за финансовия министър и т.н. В Германия в момента дават на бизнеса на 4 % годишна лихва и 7 години гратис за главницата. Добре дошли в Европа скъпи сънародници.