теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Банка Пиреос България удължава промоцията на стандартни срочни депозити с преференциални лихви


2 гласа3592 прочитания

При откриване на срочен депозит в Банка Пиреос България в периода 1 юли, 2009 -15 септември, 2009 година, независимо от сумата клиентите ще имат възможността да получат преференциалните лихви като за Златен депозит.

Сроковете на предлаганите от банката депозити варират от 1 седмица до 12 месеца. Депозитите могат да бъдат открити в български лева, щатски долари или в евро. Лихвата се изплаща в края на периода или може да се капитализира. Краткосрочните депозити, които предлага Банка Пиреос България, предоставят възможността за довнасяне на суми по всяко време без ограничения и няма изискване за минимална сума за откриване на депозит.

Промоционалните условия по краткосрочни депозити в български лева и евро са както следва:

 Лихвени проценти  Лева Евро
 Срок на депозита  Пиреос златен Пиреос златен
 1 седмица  2.65%  2.30%
 2 седмици  2.85%  2.50%
 1 месец  6.00%  4.75%
 3 месеца  7.00%  5.00%
 6 месеца  9.10%  6.50%
 12 месеца  9.10%  6.50%


Банка Пиреос България предлага промоционални условия и по своя тримесечен Депозит 30. Предимствата на Депозит 30 са високата лихва (30% по-висока лихва от стандартен тримесечен депозит – 9,10% в лева и 6, 50% в евро за Депозит 30 Златен); липсата на ограничение на промоционалния срок (по-високата лихва се запазва при всяко подновяване на депозита) и гъвкавостта (възможност за теглене до 30% от сумата на депозита еднократно за всеки тримесечен период). Няма ограничения за довнасяне по депозита. При откриване на Депозит 30 не важи промоционалното предложение за преференциалните лихви на Златен депозит.