Да не отпада тайната за всички клиенти на банките в България, дори те да са изпаднали в несъстоятелност. За това настоя председателят на Асоциацията на търговските банки Петър Андронов. По неговите думи не може да се приеме, че всички клиенти на дадена финансова институция имат отношение към изпадането и в несъстоятелност. Заедно с това той подчертава, че с разкриването на информацията от сметките им, те стяват уязвими.

"Банковата тайна трябва да опази добросъвестните вложители от криминални посегателства върху тяхното имущество, защото, когато осветлиш какво притежава някой, а той не е свършил нищо лошо, тогава той става потенциален обект на атаки. А иначе, ако се ограничи периметърът на това осветляване в някакъв разумен коридор само за политически лица или лица, които са имали някаква степен на политическо въздействие върху работата на една или друга институция, тогава може", смята Андронов.

По отношение на готвения нов управител на Българската народна банка (БНБ) управителят на Асоциацията на търговските банки у нас не посочва конкретно име. 

"Асоциацията няма да назове нито един фаворит за гуверньор. Единствено ще реагираме, ако бъде издигнат неподходящ човек. Все пак нас трябва да ни регулира", допълва той, цитиран от БНР.

Миналата седмица депутатите приеха на първо четене законопроект, според който банковата тайна при банки, изпаднали в несъстоятелност, отпада. Измененията бяха подкрепени от 112 депутати, 1 гласува „против“, а 1 - „въздържал“. 
Поправките бяха изготвени от временната анкетна комисия за проверка на обстоятелствата, довели до фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ). Целта на промените е при изпадане на банка в несъстоятелност да се създаде правна възможност за разкриване на банковата тайна за физически и юридически лица, ползвали привилегировани лихвени условия за две години назад. 

Това важи за влоговете, сметките и кредитите на политическите партии и на лицата и техните семейства, които заемат висши държавни дружества, както и консултантските договори, договорите за наем и други възмездни и безвъзмездни договори между банката и лицата, заемащи висши държавни и други длъжности.

Източник: www.econ.bg