теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Банкови продукти по проект „Енергийно обновяване на българските домове“


0 гласа2430 прочитанияИнвестбанк АД стартира предлагането на  комплексни решения за кандидатстване по Проект „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 и дава възможност на българските домакинства да приложат мерки за енергийна ефективност (подмяна на дограма, топлинна изолация и др.)

Целта на Инвестбанк АД заедно с Министерство за регионалното развитие е да подпомогне гражданите да подобрят качеството си на живот чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност.
Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 дава възможност на българските домакинства да приложат мерки за енергийна ефективност, като осигурят само 25% от необходимите средства за тази цел. Останалите 75% те могат да получат като безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. по линия на проекта.

Проектът обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015 г.). Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще се предоставя на Сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост.

Банковите продукти, които Инвестбанк АД предлага са следните:


  • Доверителна сметка на Сдружението на собствениците за извършване на плащанията, свързани с дейностите по енергийното обновяване на сградата/блок-секцията.
Сметката е в лева и се използва за съхраняване и плащане на паричните средства, необходими за изпълнение на мерките за енергийна ефективност в сградата на Сдружението на собствениците.

Такси и комисиони:
  • Такса за откриване – без такса;
  • Такса за месечно обслужване – без такса;
  • Такса за внасяне/теглене/разпореждане със суми от/по сметката – без такса
  • Банков кредит за енергийното обновяване на сградата/блок-секцията
Инвестбанк АД финансира останалите 25% от проектите за саниране на жилища чрез целеви потребителски кредит за физически лица за финансиране необходимото самоучастие на клиентите, кандидатстващи по проект „Енергийно обновяване на българските домове“.

Собствениците на самостоятелни обекти могат да се възползват от 0.5% отстъпка на лихвения процент, ако Сдружението на собствениците, в което те членуват, има открита Доверителна сметка в Инвестбанк АД, както и допълнителни отстъпки до 0,80% при ползване на други продукти от Банката.
Кредитът се отпуска със срок на изплащане до 60 месеца при максимална сума от 20 хил. лв. Лихвеният процент е фиксиран - от 7,95%.

Пример: ГПР е в размер на 8,74%, при кредит в размер на 20 000 лева със срок на погасяване 5 години, фиксиран лихвен процент 7,95%, такса за проучване - 0,1% от стойността на кредита, месечна такса за разплащателна сметка 0.95 лв, ползване на услугата "Времето е пари" с две комунални плащания месечно, ползване на активно интернет банкиране, издадена кредитна карта MasterCard Family, месечната вноска за първата година е 405,05 лева, а общата сума за погасяване е 24 563.50 лева

За повече информация, относно продуктите „Жилищно обновяване“, предлагани от Инвестбанк АД можете да посетите интернет страницата на Банката – www.ibank.bg.