Белгия иска на работа българи и румънци. Заради недостига на работна ръка в някои сектори на автономния район Фландрия, белгийците свалят някои от бариерите на трудовия си пазар и се отварят за кандидати от нашия регион, които обаче по този начин се включват в проект за по-доброто интегриране на ромите в Белгия.

Изпълнението на този проект обхваща както осигуряването на трудова заетост, така и настаняване, осигуряване на други удобства.

Европейската комисия отдавна призовава всички страни в Европейския съюз да вдигнат съществуващите бариери пред работната ръка от България и Румъния.

В момента няколко държави като Великобритания, Ирландия, Германия, Австрия, Люксембург и Холандия не искат да отворят напълно трудовите си пазари за българи и румънци. Основната причина, която те посочват, е икономическият спад.

Автор: DarikFinance.bg