Банките ще покриват всички разходи на потребителите при кражба на средства в случай на клонирана карта или хакната сметка

Oт 13 януари 2018, когато потребителите извършват трансгранично плащане с кредитна или дебитна карта в рамките на ЕС, търговците и банките не могат да ги таксуват повече, отколкото ако операцията е в рамките на държавата. Това важи за покупките онлайн и на място. Правилата са регулирани нова евродиректива.

Дори банките, които се намират в страни от ЕС извън еврозоната, като България, трябва да спазват това правило, уточняват от Европейския потребителски център.

Това включва всички:
- преводи между банкови сметки в различни страни от ЕС;
- теглене на пари от банкомати в страни от ЕС;
- плащания с дебитни или кредитни карти в ЕС;
- операции по директен дебит.

Например ако таксата на вашата банка за теглене на пари от банкомат на друга банка във вашата страна е 1 евро, банката може да начислява същата такса, когато теглите пари в друга страна от ЕС.

Намерете най-добрата оферта за дебитни карти

Такси за използване на карта

Когато плащате за нещо в ЕС с кредитна или дебитна карта, търговците и банките не могат да ви начисляват допълнителна такса само защото използвате определена карта. Това правило се прилага за всички покупки с карта (в магазини и по интернет) във вашата страна или в друга страна от ЕС. American Express, Diners Club и служебните или корпоративните кредитни карти, при които плащането е за сметка на вашия работодател, не са обхванати от правилата на ЕС за платежните услуги и е възможно да ви бъде начислена допълнителна такса, когато използвате такива карти.

Ако плащате във валута, различна от евро, издателят на вашата карта може да ви начисли такса за обмен на валута, когато използвате картата в друга страна.

Измами с карти и плащания 

С правилата на ЕС се ограничава сумата, която може да поискат от вас да заплатите, ако сте жертва на измама с карта или плащане – когато картата или сметката ви са дебитирани без ваше разрешение. Във всички случаи могат да поискат от вас да платите максимум 50 евро за покриване на разходите, свързани с измамата. Досега лимитът беше 150 евро.

В случаите, когато не сте били в състояние да разберете за загубата, кражбата или незаконното присвояване на средства (напр. ако профилът ви е хакнат или картата ви е копирана и дебитирана без вашето знание), тогава не трябва да плащате нищо. Вашата банка или издателят на вашата карта трябва да покрият всички разходи. Това правило се прилага и ако загубата е по вина на банков служител.

Блокиране на средства по вашата карта

Понякога, когато правите резервация, например в хотел или на кола под наем, може да ви се наложи да предоставите данните от картата си за гарантиране на резервацията. Търговецът може също така да поиска да блокира определена сума по вашата карта, когато правите резервацията. Това означава, че търговецът запазва част от лимита по вашата карта или от средствата по вашата сметка за покриване на разходи, които очаква да се натрупат, например за обслужване по стаите в хотел, или за евентуални щети по нает автомобил. Търговецът трябва да ви информира, ако възнамерява да блокира сума по кредитната ви карта, и вие трябва да дадете съгласието за това и за точния размер на блокираната сума. Веднага щом извършите реалното плащане, например когато напускате хотел и използвате кредитната си карта, за да платите за стаята, или когато връщате нает автомобил и плащате окончателната сметка – банката трябва незабавно да освободи блокираната сума по вашата карта.

Източник: www.economic.bg