Родната борса с ново тригодишно дъно на месечния оборот от 11,9 млн. лв. за юли

Ако следваме правилото, че основните приходи определят предмета на дейност, то би следвало да класифицираме „Българска фондова борса“ АД като информационна агенция.

Пазарният оператор отчете 37%-ен спад на приходите от комисиони за сделки за полугодието на 2019 г. - до 227 хил. лв. По този начин приходите от информационно обслужване (разпространение на информация за борсовите сделки) вече са над тези от комисиони за борсови сделки. От разпространение на информация борсата е получила 246 хил. лв. за първото полугодие на 2019 г., спрямо 232 хил. лв. за същия период на 2018 г. Тоест - в този сегмент е отчетен ръст.

Основните клиенти на информационното обслужване са световни агенции като Ройтерс, Bloomberg, а също и български уеб сайтове, които публикуват информация за сделки и индекси.

Таксите за регистрация на дружества за търговия на борсата от друга страна вече са повече от тези за комисионни по сделки. Първите възлизат на 236 хил. лв. спрямо 227 хил. лв. от сделки, като и по това перо има ръст.

Така се озоваваме в ситуация борсата да не печели толкова от сделките, колкото от разпространение на информация за сделките и такси за регистрация на дружествата, с които пък няма достатъчно сделки.

През юли „Българска фондова борса“ АД отчете ново тригодишно дъно на месечния оборот с реализирани едва 11,9 млн. лв., което е най-слабото представяне от май 2016 г. с 9,8 млн. лв.

От началото на 2019 г. оборотът е за едва 162,6 млн. лв. при понижение със 46% на годишна база.

През юли са били сключени 3 216 сделки, като броят им намалява с 26% на годишна база, а за седемте месеца от началото на годината е имало 26 985 сделки - с 16% по-малко на годишна база. По-слабото намаление при броя сделки се дължи на увеличеното използване на поръчки "айсберг".

“Българска фондова борса“ ЕАД отчита печалба от 1,51 млн. лв. за полугодието на 2019 г. спрямо печалба от 430 хил. лв. за същия период на 2018 г. Печалбата в изминалото полугодие е предимно от дивиденти от „Българската независима енергийна борса“ ЕАД за 1,73 млн. лв., а през миналата година те са били от продажба на финансови активи с положителна разлика от 589 хил. лв.

През 2017 г. БФБ купи "Българската независима енергийна борса" ЕАД (електроенергийната борса) от "БЕХ" АД за сумата от 5,2 млн. лв. и вече получава значителни дивиденти. Тази инвестиция дава кураж на акционерите на БФБ, защото приходите от сделки с акции не са достатъчни, за да изведат борсата на печалба.

С най-висок оборот на БФБ за периода 2 юли – 1 август 2018 г. бяха „Булленд инвестмънтс“ АДСИЦ - с 1,22 млн. лв., следвана от „Еврохолд България“ АД с 1,05 млн. лв., „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ със 763 хил. лв., „Елхим-Искра“ АД с 681 хил. лв., „Синтетика“ АД с 627 хил.лв., „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД с 611 хил. лв., „Сирма груп холдинг“ АД с 588 хил. лв., „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с 542 хил. лв., „Адванс Терафонд“ АДСИЦ с 468 хил. лв. и на десето място „Формопласт“ АД с 369 хил. лв.

В последните 6 месеца (до 2 август) лидерите по оборот са „235 Холдингс“ АД с 25 млн. лв., „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД със 7 млн. лв., „Синтетика“ АД с 4,6 млн. в., „Доверие обединен холдинг“ АД с 3,6 млн. лв., „Градус“ АД с 3,4 млн. лв., „Велграф Асет Мениджмънт“ АД с 3,4 млн. лв., „Адванс Терафонд“ АДСИЦ с 3,3 млн. лв., „Софарма“ АД с 3,14 млн. лв., „Химимпорт“ АД с 3,06 млн. лв. и „Еврохолд България“ АД с 3 млн. лв.

Акциите на „Българска фондова борса“ АД поевтиняват със 17% в последните 12 месеца до 5 лв. за акция и 32,9 млн. лв. пазарна капитализация. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.

Източник: www.investor.bg