Бюрокрация и липса на компетентност на администрацията са най-големите проблеми, с които се сблъсква бизнеса при усвояването на еврофондовете. Това става ясно от социологическо проучване на агенция „Сова Харис” по поръчка на ВМРО-НИЕ. Сред основните изводи от проучването са необходимост от повече информация от страна на администрацията, както и по-гъвкави процедури по кандидатстването.На въпрос какви са били основните трудности при кандидатстването – 32% от анкетираните фирми заявяват, че компетентността на администрацията е трудност. 16% от интервюираните изтъкват липсата на добри взаимоотношения с администрацията. 10% от фирмите са се затруднили от изискванията за кандидатстване.

При допитването 4% посочват, че има несъвършенства в Закона за обществените поръчки (ЗОП), което означава, че трябва да се помисли за промени в закона. Фирми, които обжалват дадено решение, по този начин спират самия проект и евросубсидирането. Голям процент от анкетираните заявяват, че не биха кандидатствали отново с проект по еврофондовете. Най-много фирми са кандидатствали по Оперативна програма „Конкурентноспособност” – 84%, 10% са кандидатствали по програма ФАР, 6% по ОП „Развитие на селските райони”; 4% по програма „Развитие на човешките ресурси”.

Сред препоръките за подобряване на начините на кандидатстване на анкетираните са определяне и спазване конкретни срокове относно събирането и предаването на документацията за кандидатстването по програмите, опростяване и намаляване на документацията за участие в процедурите. Ясно се очертава и желание от повече компетентни консултанти от държавната администрация по съответните програми и повече информация и яснота при подготовката на документите за кандидатстване по европроектите. Проучването на партия ВМРО-НИЕ е направено по телефона на 5 и 6 април. Анкетирани са 50 фирми, кандидатствали с проекти по програми, финансирани от еврофондовете.

Автор: www.economynews.bg