теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Бизнесът и домакинствата продължават да връщат средства в банките


0 гласа876 прочитания

Проблемните заеми на фирмите растат и през октомври

Бизнесът и домакинствата продължават да връщат парите си в банките четвърти пореден месец през октомври след масовите тегления през юни, когато от системата бяха извадени малко над 1 млрд. лв. Финансовите предприятия обаче отново са изтеглили значителна част от средствата си от банковата система, показва паричната статистика на БНБ към края на октомври.

Продължава и тенденцията на увеличаване на проблемните заеми в портфейлите на българските банки, като общото нарастване за последния месец е с 53.2 млн. лв. до 9.98 млрд. лв. и отново е генерирано от корпоративния сектор.

Зaвръщането на вложенията


Според данните на централната банка през октомври обемът на банковите депозити на домакинствата, бизнеса и финансовите предприятия (посредници, застрахователни дружества, пенсионни фондове и др.) нараства с малко под 38 млн. лв. и достига 58.9 млрд. лв. Темпът е значително по-бавен в сравнение с предходните месеци – статистиката отчете ръст с 531 млн. лв. през септември, с 1.03 млрд. лв. през август и с около 370 млн. лв. през юни. Така, след като през юни от системата бяха извадени 1.04 млрд. лв., през последвалите четири месеца в сектора са влезли почти два пъти повече спестявания – общо 1.97 млрд. лв.

Масовите тегления през юни засегнаха най-осезаемо Корпоративна търговска банка и Първа инвестиционна банка, от които бяха извадени съответно 907 млн. лв. и 788 млн. лв. Финансовите отчети на кредитните институции към края на юни обаче показаха, че тегления е имало и от други от банките на пазара. Освен засиленото изваждане на средства от системата в сектора отчетоха и други тенденции покрай събитията от края на юни, като например повишен интерес към превалутиране на спестяванията на вложителите от левове в евро, прехвърляне на средства по сметки извън страната и увеличаване на парите в сейфове.

В следващите месеци обаче по наблюдения на банкери доверието в системата постепенно се завръща, за което свидетелстват и данните на БНБ за увеличаването на депозитите на бизнеса и населението в банките. И през октомври компаниите продължават да изпреварват домакинствата по обема на вложените в депозити средства. Общият обем на депозитите на домакинствата в банките обаче остава над два пъти по-висок спрямо спестяванията на фирмите от реалната икономика – съответно 39.3 млрд. лв. и 16.3 млрд. лв.

Ефектът от увеличаването на депозитите на бизнеса и домакинствата през октомври се неутрализира от изтеглянията на средства от системата от страна на финансовите предприятия. За последния месец вложенията им намаляват със 196.9 млн. лв. (за сравнение - през юни те изтеглиха 231 млн. лв. от спестяванията си в банките). Тегленията са както при овърнайт депозитите (-94.9 млн. лв.), така и при срочните депозити (102 млн. лв.).

Проблемните кредитни портфейли

И през октомври паричната статистика отчита общо влошаване на качеството на кредитните портфейли на банките в страната. През изминалия месец то отново идва от корпоративния сектор – през октомври в графата "лоши и преструктурирани" са преминали заеми на бизнеса за 78.3 млн. лв., с което общата им стойност достига 6.6 млрд. лв. Увеличението обаче е с доста по-малък темп спрямо септември, когато ръстът на просрочията беше 256.7 млн. лв.

Проблемните кредити на домакинствата – както потребителски, така и жилищни – намаляват. Спадът при заемите за потребление е с 14.9 млн. лв. до 1.2 млрд. лв., а понижението при ипотеките е с 6.4 млн. лв. до 1.9 млрд. лв., сочат данните на БНБ.

Източник: www.capital.bg

Сравнете всички оферти за срочни депозити

Свързани ключови думи