теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Близо 13% по-малко чужденци са посетили България през юни


0 гласа1497 прочитания

Автор: Спас Стамболски, money.bg

Пътуванията на български граждани в чужбин за юли 2009 г. са 485 892 или с 10.8% по-малко в сравнение с юни 2008 г, съобщи Националният статистически институт.

Намаляват пътуванията към почти всички наблюдавани страни, като най-голям е спадът на пътувания към Дания - с 49.3%, Чехия - с 48.5%, Малта - с 48,0%, САЩ - с 43.5%, следвани от Италия - с 42.3%, Кипър - с 40.9%, Франция - с 39.3%, Австрия - с 38.2%, Великобритания - с 36.4%, Нидерландия - с 35.8%, Белгия - с 35.6%, Украйна - с 35.6%, Швеция - с 33.7% и други.

Същевременно увеличение на пътуванията в сравнение със същия месец на 2008 г. е регистрирано към Португалия - с 169.8%, Турция - с 6.2% и Гърция - с 5.7%.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези със служебна цел - 51.5%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 25.2%, гостуване - 19.8% и други - 3.5%.

Посещенията на чужденци в България през юни 2009 г. са 957 271 и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. с 12.7%.

От Европейския съюз по-малко посещение у нас са реализирали гражданите на  Словакия - с 38.7%, Унгария - с 30.3%, Румъния - с 29.2%, Дания - с 27.0%, Финландия - с 25.5% и Швеция - с 23.5%.

Същевременно по-съществено увеличение е регистрирано на посещeнията от Кипър - с 22.2%, Словения - с 21.2%, Франция - с 20.6%, Белгия- с 18.8%, Австрия - с 13.4%, Полша - 13.1% и други.

От групата „Други европейски страни" най-голямо е намалението на посещения на граждани от Япония - с 39.7%, Норвегия - с 37.6% и Сърбия - с 34.9%, докато нарастване е регистрирано за граждани на Украйна - с 8.6%, Русия - с 2.9% и други.

През юни 2009 г. посетилите страната чужденци с цел почивка и екскурзия формират най-голям относителен дял от общият брой посещения - 55.2%, следвани от транзитно преминаващите - 24.4%, със служебна цел - 12.5%, по други причини - 6.2%, и гостуване - 1.7%.