Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е предоставила в България през 2017 г. близо 300 млн. евро под формата на нови заеми, гаранции и капиталови инвестиции. Това съобщи Вазил Худак, вицепрезидент на ЕИБ, по време на годишното представяне на дейността на банката в страната. Част от групата на ЕИБ е Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ).

Заемите от банката в България са за 250 млн. евро, а ЕИФ е предоставил 49 млн. евро за инвестиции и повишаване на конкурентоспособността на малки и средни предприятия. Така вложенията на ЕИБ в страната достигат близо 0.59% от БВП на България, което е над средното ниво за ЕС от 0.46%. През изминалата година банката въведе и заеми за частни компании, като четири корпоративни проекта са получили финансиране общо за 160 млн. евро. Два от тях са с гаранция от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е част от Инвестиционния план за Европа (т.нар. план "Юнкер"). Така ЕИБ успява да финансира операции, които не биха могли лесно да привлекат инвестиции заради по-високия си рисков профил, посочиха от банката по време на представянето на дейността й.

Вече и в корпоративния сектор

Това е заемът за "Олива" (водещо предприятие в производството на слънчогледово масло и търговията със зърно) в размер на 31 млн. евро. Средствата се използват за изграждане на нова фабрика за производство на слънчогледово олио и складова база и логистични съоръжения в Белослав край Варна.

Другият заем по ЕФСИ беше за "Биовет", дъщерно дружество на фармацевтичната компания Huvepharma International. Размерът му е 100 млн. евро и е за планирано увеличаване на производствения капацитет и научноизследователска и развойна дейност в областта на ветеринарното дело. Другите два заема за корпоративния сектор са за Software AG за нови софтуерни продукти, използвани за цифровизация на работните процеси, в размер на 23 млн. евро и за френския производител на авиационни системи Latecoere, като 6 млн. евро от тях са за изграждане на нов монтажен цех в Пловдив.

Друг по-съществен заем е този в размер на 56 млн. евро за изграждане на първия етап от третия лъч на софийското метро.

2013-2017 г.

Общо за изминалите пет години ЕИБ е вложила в различни сектори в България кредити за 1.668 млрд. евро. От тях 27% са в транспорт и телекомуникации, 13% са за ВиК, градско развитие, твърди отпадъци, 10% за промишленост, услуги, земеделие и най-голям дял от 50% за малки и средни предприятия. Само са миналата година сумата на отпуснатите от ЕИБ заеми е 299 млн. евро, като 126 млн. от тях са в сферата на околната среда, 116 млн. евро са за малки и средни фирми и 56 млн. евро за иновации и умения.

Източник: www.capital.bg