теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Близо 400 млн. лв. се прехвърлиха между пенсионните фондове


0 гласа661 прочитания

През четвъртото тримесечие на 2015 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 57 539 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.

Общо 50 500 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2015 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с третото тримесечие на 2015 г., когато броят на лицата с променено участие е 41 776, се наблюдава увеличение с 8 724 лица, или с 20.88 на сто.

През отчетния период броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове, е 46 806, а броят на променилите участието си в професионалните фондове – 3 150. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове – 541 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове, е 1.34 на сто, в професионалните – 1.14 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 0.09 на сто.

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през четвъртото тримесечие на годината, е 108.723 млн. лв., в т. ч. 96.658 млн. лв. в универсалните фондове, 10.887 млн. лв. в професионалните и 1.178 млн. лв. в доброволните фондове.

Общият размер на прехвърлените средства, в сравнение с третото тримесечие на 2015 г., се е увеличил с 19.045 млн. лв., или с 21.24 на сто. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове, е 1.29 на сто, на професионалните – 1.34 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0.14 на сто.

Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през четвъртото тримесечие на 2015 г., е 2 152.94 лв. Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през 2015 г., са общо 179 430.

Относителният дял на лицата, променили участието си през периода, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове, е 4.78 на сто, в професионалните – 4.25 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 0.35 на сто. 

Общият размер на прехвърлените средства през годината от един в друг съответен фонд е 396.463 млн. лв., в т. ч. 349.739 млн. лв. в универсалните фондове, 42.238 млн. лв. в професионалните и 4.486 млн. лв. в доброволните фондове.

Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 4.89 на сто, на професионалните – 5.30 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0.56 на сто. 

Източник: www.profit.bg

Свързани ключови думи