В края на август 2017 г. депозитите на неправителствения сектор са 70.379 млрд. лв. (71.7 на сто от БВП), и на годишна база се увеличават с 6 на сто, отчита Българската народна банка.

Депозитите на Нефинансовите предприятия са 20.919 млрд. лв. (21.3 на сто от БВП) в края на август. В сравнение със същия месец на 2016 г. те се увеличават с 11,1 на сто, показват данните на БНБ, предава БТА.

Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 13.2 на сто на годишна база през август 2017 година и достигат 3.353 млрд.лв. (3.4 на сто от БВП).

Депозитите на Домакинствата и Нетърговските организации, обслужващи домакинствата /НТООД/, са 46.106 млрд. лв. (47.0 на сто от БВП) в края на август. Те се увеличават с 5.4 на сто на годишна база.

В края на август 2017 г. кредитите за неправителствения сектор са 52.522 млрд. лв. (53,5 на сто от БВП) при 52.461 млрд. лв. към юли 2017 г. На годишна база увеличението е с 4,6 на сто, отчита БНБ.

Кредитите за Нефинансовите предприятия се увеличават с 2,8 на сто на годишна база през август 2017 г. и достигат 31.238 млрд. лв. (31.8 на сто от БВП).

Кредитите за Домакинствата и НТООД в края на август са 19.372 млрд. лв. (19.7 на сто от БВП) и се увеличават на годишна база с 5.7 на сто. В края на август жилищните кредити са 9.225 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 5.4 на сто. Потребителските кредити възлизат на 7.703 млрд. лв. и се увеличават с 5.4 на сто спрямо август 2016 година.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 1.912 млрд. лв. (1.9 на сто от БВП). В сравнение с август 2016 година те се увеличават с 27,6 на сто.

Нетните чуждестранни активи са 51.852 млрд. лв. в края август 2017 година, като нарастват с 2,4 на сто на годишна база. През август 2017 г. чуждестранните активи се увеличават с 2.9 на сто на годишна база като достигат 61.058 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 9.206 млрд. лв. и на годишна база се увеличават с 5.3 на сто, информира още БНБ.

Източник: www.24chasa.bg