Дружеството не отговаря на условията на Закона за платежните услуги и платежните системи и не е представило необходимите документи в централната банка

Управителният съвет на Българската народна банка отказа издаването на лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Варчев Трансфърс“ ЕООД.

Експертите на централната банка установиха, че дружеството не отговаря на условието за издаване на лиценз по  по Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), съобщи пресцентърът на БНБ.

Кандидатът за платежна институция не е представил всички сведения и документи, необходими за удостоверяване изпълнението на изискванията от ЗПУПС, и, представените документи съдържат непълна информация, уточняват от независимия банков регулатор.

Източник: www.investor.bg