теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

БНБ прогнозира запазване на лихвите по кредитите и депозитите


0 гласа981 прочитания

Очаква се и слабо забавяне на растежа на спестяванията през второто и третото тримесечие

БНБ очаква лихвите по депозитите и кредитите да се запазят на достигнатите нива. Освен това централната банка прогнозира и слабо забавяне на растежа на спестяванията и запазване на активизирането при кредитирането. Това се посочва в периодичното издание на централната банка "Икономически преглед".

На пазара

Лихвите и по кредити, и по депозити в България са на екстремно ниски нива, както ги определят в банковия сектор. Средната лихва по спестяванията за левове през април е била 0.19%, а за евро 0.20%. Големите банки, които са определящи за тенденциите в сектора, предлагат лихви в порядъка на 0.05% по едногодишни стандартни депозити.

Лихвените проценти по ипотечни кредити са на нива около 4%, като заради голямата конкуренция има банки, които отпускат жилищни заеми и при нива на 3.5-3.8%, най-вече при рефинансиране на нови клиенти.

В корпоративния сектор конкуренцията също е остра, като кредитирането в голяма степен преминава в преливане от една банка в друга с рефинансиране. Има банки на пазара, които отпускат фирмени заеми на нива от 2-2.5%, особено за фирми от земеделския сектор, привличайки клиенти от конкурентите си.

В "Икономически преглед" от БНБ отчитат ускоряване на растежа на кредитите през изминалите месеци. Факторите са подобряваща се икономическа активност и сравнително ниски лихвени проценти по кредитите. Именно в тези условия търсенето на банков ресурс от страна на фирмите и домакинствата се повишава, посочват от централната банка. В същото време динамиката на кредити отразява и по-активното предлагане на кредити от банките след приключилия миналата година преглед на качеството на активите.

Прогнозите

През второто и третото тримесечие на 2017 г. очакваме лихвените проценти по новодоговорени срочни депозити и кредити да се запазят на достигнатите нива, се казва в "Икономически преглед". Увеличението на привлечените средства в банковата система и високата й ликвидност ще продължат да благоприятстват запазването им на достигнатите равнища, смятат от БНБ.

От друга страна, пазарните очаквания за преустановяване на низходящата тенденция на лихвените проценти в еврозоната вследствие на очаквания процес на нормализиране на лихвената политика на ЕЦБ вероятно ще ограничат по-нататъшното спадане на лихвените проценти у нас. Това означава, че при повишение на лихвите в еврзоната това ще доведе до обръщане на тенденцията на понижаващи лихви и у нас, което беше прогнозирано още в началото на годината.

Освен това от БНБ очакват през второто и третото тримесечие на годината темповете на растеж на депозитите слабо да се забавят. Това ще бъде резултат на прогнозираното нарастване на частното потребление и стабилизиране на лихвените проценти по депозитите на достигнатите ниски нива, т.е. запазване на ниските лихви.

В условията на продължаващо подобряване на икономическата активност и сравнително ниски лихвени проценти по кредитите очакванията на централната банка са да се запази възходящата тенденция при кредитите за нефинансовите предприятия и домакинствата. Положително влияние върху динамиката на кредита очакваме да се прояви както от страна на търсенето, така и по линия на предлагането.

Източник: www.capital.bg