Народът трупа пари в банки, а това намалява потреблението и вреди на икономиката – това е тезата на Бойко Борисов, повторена неколкократно през последните месеци. Истината, обаче, е точно обратната.

Спестявания и приток на капитал, % от БВП


Графиката е на Лъчезар Богданов

За да се развива икономиката, има нужда от инвестиции. А инвестициите се финансират със спестявания – един човек трябва да спести, за да може друг да инвестира. И от тази гледна точка, спестяванията в България са ниски. И точно това пречи на икономиката.

В добрите години икономиката успяваше да привлича чужди инвестиции и така се осигуряваха инвестиции, въпреки ниските местни спестявания. Но сега чужди инвестиции много-много не идват. Ако няма и вътрешни спестявания, няма никакъв начин тази икономика да расте.

Автор: Георги Ангелов, ikonomika.org