Ръстът на депозитите обаче спада в сравнение с предходни години

 Спестяванията на българите в банките продължават да се увеличават през 2014 г., но с доста по-бавен темп в сравнение с предишни години. През миналата година депозитите на домакинствата нарастват с 1,56 млрд. лв. и в края на декември достигат 39,26 млрд. лв. Това е годишен ръст с 4,2%. Но в периода 2011-2013 г. депозитите на хората ежегодно се увеличаваха с повече от 3 млрд. лв., като се постигаше ръст на влоговете с между 9% и 13% през различните години. Оказва се, че спестените през миналата година пари са по-малко от половината от средствата, натрупани от домакинствата в банките през предходните години.

Причините за това са комплексни. Основната е затварянето на КТБ. Гарантирани са влоговете до 196 хил. лв. и по-големите депозити в затворената банка изгоряха, като от статистиката на БНБ са изтрити през декември, когато започна изплащане на гарантираните суми, пише Стандарт.

Наред с това явно расте желанието на българите да харчат повече пари. Това се потвърждава и от данните на националната статистика за ръст в потреблението. В резултат през четвъртото тримесечие на миналата година депозитите на гражданите са нараснали само със 78,5 млн. лв., докато през същия период на предходната година ръстът на влоговете е бил с 1,6 млрд. лв.

Традиционно през последните три месеца на годината спестяванията на хората се увеличават с около 50% от ръста на депозитите за цялата година. Това явно се дължи на коледните премии, които постъпват по банковите сметки. През миналата година обаче заради затварянето на КТБ този традиционен скок на размера на депозитите не се случи.

Затварянето на КТБ е и причината в периода от март до края на декември миналата година броят на депозитите със суми над 1 млн. лв. да падне със 134 до 615 броя. А общата сума на средствата в тези милионерски влогове да се стопи с 348 млн. лв. за девет месеца до 1,471 млрд. лв.

Намалението на големите влогове започва веднага след поставянето на КТБ под особен надзор, много преди да се отпишат влоговете в банката, които са над гарантираните 196 хил. лв. Явно богатите хора започнаха да разделят парите си на по-малки суми в няколко банки. Това се потвърждава и от данните на БНБ. За периода от март до края на декември депозитите на граждани със суми между 100 хил. и 200 хил. лв. се увеличават с 2714 до 34 200 броя. А общата сума в тях нараства с 475 млн. лв. до 4,811 млрд. лв.


Освен милионерските депозити намаляват и тези със суми до 1000 лв., сочат данните на БНБ. За година броят им е паднал с 574 хил. до 8,14 млн. Явно хората закриват сметките си или защото парите им трябва да са закърпят семейния си бюджет, или за да обединят малките си спестявания от няколко банки в една.

Източник: www.economic.bg

Сравнете всички оферти за срочни депозити