Българо-Американска Кредитна Банка АД (БАКБ) отчита консолидирана нетна печалба от 23.9 млн. лева за първите девет месеца на годината. Оперативната печалба достига 51.3 млн. лева. Към 30 септември 2009 г. активите на банката са в размер на 814.8 млн. лева.

Капиталовата адекватност на БАКБ към края на септември 2009 г. е отлична и достига 22.4%, което е с повече от 10 процентни пункта над изискванията на БНБ и над средното равнище за банките в страната. Показателите за рентабилност и ефективност продължават да са сред най-добрите за банковата система в България -  коефициентът разходи/приходи за полугодието е 15.7%, а възвръщаемостта на капитала е 15.0%. С тези резултати банката се нарежда сред най-стабилните кредитни институции в България.

„Добрите резултати показват, че банката чудесно успява да се справи с предизвикателства на актуалната икономическа обстановка, като остава една от най-ефективните финансови институции в страната. Вярвам, че благодарение на усилията на целия екип на БАКБ ще продължим да работим успешно, предоставяйки на нашите клиенти услугите, от които се нуждаят”, коментира Мария Шейтанова, изпълнителен директор на БАКБ.

БАКБ е специализирана в предоставянето на финансиране на малки и средни предприятия в различни сектори на икономиката. Позната е с индивидуалния подход, който прилага към всеки клиент, и способността да намира оптимално решение на неговите бизнес нужди.

Банката е 17-та по размер на активите към края на 2008 г. по данни на Българската Народна Банка. Основана е през 1996 г. Двата най-големи акционера в БАКБ са ирландската банка Allied Irish Banks (AIB) и американския инвестиционен фонд Грамърси имърджинг маркет фонд (Gramercy Emerging Market Fund). Акциите й се търгуват на Българката Фондова Борса – София.