Банката гарантира дългосрочна висока доходност с условията по 12-месечните си депозити

Българо-Американска Кредитна Банка АД (БАКБ) удължава промоцията по своя 12-месечен депозит в щатски долари с годишен лихвен процент от 7% до 31 януари 2010 г. Това е най-високодоходният спестовен продукт в щатски долари на българския пазар, сочат данните на финансово-информационния сайт Moitepari.bg.

За клиентите, които спестяват в евро, банката гарантира дългосрочна висока доходност с лихва от 8% по нов 12-месечен промоционален депозит.

„Благодарение на нашите промоционални условия клиентите ни могат да заключат лихвите по депозитите си на все още високи нива. По този начин, независимо от случващото се на пазара, те ще бъдат сигурни, че ще спечелят максимално от спестяванията си”, коментира Мария Шейтанова, изпълнителен директор на БАКБ.

Банката има специални предложения и за клиентите, които предпочитат  да вложат парите си при по-голяма гъвкавост. Новите промоционалните тримесечни влогове на БАКБ са с годишен лихвен процент от 8% за депозити в лева, 7% за спестявания в евро и 5,5% за влогове в щатски долари. Допълнителна гъвкавост осигурява вече популярния стъпаловиден шестмесечен депозит на банката. При него лихвата нараства постепенно на всеки два месеца, като в края на периода достига 12% за депозити в лева, 9% за спестявания в евро, 8% за влогове в щатски долари. Клиентите могат да прекратят депозита след всеки втори месец, като получават натрупаната до момента лихва.

Всички предложения са валидни до 31 януари 2010 г., като минималната сума за откриване на влог е 2 000 валутни единици.

БАКБ предлага и своите стандартни спестовни продукти при условия над средните за пазара. При тях клиентите могат сами да определят както срока, така и лихвени условия, при които да вложат парите си.