теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Българската банка за развитие издаде облигационна емисия за 20 млн. евро.


0 гласа2330 прочитания

Водещ мениджър на емисията е Райфайзенбанк

Българска банка за развитие (ББР) издаде необезпечена облигационна емисия, с номинална стойност 20 млн. евро. Това е втората емисия облигации на емитента. Емисията e за срок от 5 години, a лихвеният купон - 5%. Водещ мениджър по сделката е Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Целта на емисията е финансиране на нови и рефинансиране на съществуващи инфраструктурни проекти в сферата на производството на енергия от възобновяеми източници и преработка на твърди битови отпадъци.

Първичното записване на облигациите е осъществено при условията на частно предлагане и е насочeно основно към институционални инвеститори. На по-късен етап се планира вписване на емисията в КФН и регистрация за вторична търговия на БФБ – София АД.

ББР е лидер в предоставянето на пряко и непряко дългосрочно инвестиционно финансиране в страната от собствен капитал и външен ресурс. Само през 2009 година ББР е привлякла над 150 млн. евро от чужди финансови институции. Банката, чрез дъщерното си дружество Национален гаранционен фонд, предоставя и портфейлни гаранции на търговските банки за кредитиране на малки и средни предприятия.

Райфайзенбанк заема водеща позиция на пазара на облигационни емисии, като миналата година пое и пласира 5 облигационни емисии за над 50 милиона лева, което съответства на 20% пазарен дял.