теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Българската народна банка с промени на своята интернет страница


0 гласа770 прочитания

Българската народна банка (БНБ) направи промени в структурата и съдържанието на своята интернет страница, достъпна на адрес www.bnb.bg.

Създава се рубрика „Регистри и услуги”, където ще се предоставя подробна информация за всички регистри, поддържани от БНБ, както и за услугите, които централната банка предлага.

Информацията за основния лихвен процент, индексите СОФИБИД, СОФИБОР и ЛЕОНИА, данни за междубанковия паричен пазар и валутния пазар занапред може да бъде намерена в рубрика „Статистика”.

За по-лесен достъп до нормативните актове, свързани с дейността на БНБ, подрубриката „Правна рамка” се разделя на „Национална правна рамка” и „Европейска правна рамка”. В „Национална правна рамка” се публикуват закони, наредби, правилници, указания, заповеди и други актове, приети или издадени от БНБ и други компетентни национални органи. В „Европейска правна рамка” може да се намерят регламенти, регламенти за изпълнение, делегирани регламенти, решения, насоки и препоръки на институции и органи на Европейския съюз.

Съдържанието и обемът на статистическата информация се разширява, като статистическите прессъобщения ще продължават да предоставят актуална и подробна информация, а чрез връзки в дясното поле могат да бъдат намерени подробни методологически бележки. Статистическите публикации на БНБ стават част от подрубрика „Архив на публикации” в рубриката „Изследвания и публикации”. 

Бърза справка за новата структура на интернет страницата на БНБ може да бъде направена чрез „Карта на сайта”, достъпна в долната лента на всяка страница.

Източник: БНБ

Свързани теми
Свързани ключови думи