теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Български фондове, руска доходност

Акциите на компании от Русия са в основата на растежа на инвестиционните схеми с най-висока печалба
0 гласа325 прочитания

Взаимните фондове, регистрирани в България, продължават да подобряват дохоноста си и към края на деветмесечието. Първите десет сред високорисковите носят двуцифрена печалба за притежателите им, а представянето на лидерите е подкрепено силно от руските енергийни акции.

Два фонда на управляващото дружество "Карол капитал мениджмънт" оглавяват класацията както при рисковите, така и при балансираните фондове. "Адванс Източна Европа" прави впечатляващите над 23% към края на септември. Представянето му е подкрепено от няколко ключови компании в портфолиото му като добивната "Норилск никел" и газовата "Новатек", които се представят много добре от началото на годината. В топ 5 на инвестициите са и две други руски компании - "Лукойл" и най-голямата местна банка "Сбербанк", чиито акции обаче са по-колебливи през последните месеци. На руска подкрепа се радва и вторият в класацията ПФБК "Восток", в чийто портфейл над 30% заемат енергийните акции.

Доходност на взаимни фондове

Двата фонда имат двуцифрена доходност и за последните 12 месеца. Трябва да се има предвид, че миналата печалба не е гаранция за бъдеща такава. Това се разчита и през индикатора "Стандартно отклонение", който показва връзката между доходността и риска на взаимния фонд, или каква е границата, в която постигнатата доходност може да се отклони с даден процент. Колкото по-висок е този коефициент, толкова по-рискови са фондът и промяната в доходността му.

Разбира се, сред факторите за доходността са и глобалните финансови пазари – най-вече САЩ, както и някои европейски акции, макар при тях да има известно забавяне през последните месеци. При смесените фондове също има реализирана добра доходност, но тя средно е по-ниска от тази при рисковите фондове в акции, тъй като балансираните залагат и на облигации и инструменти на паричния пазар. Фондовете в облигации и в краткосрочни инструменти традиционно носят най-ниска доходност, но пък са и с най-малко стандартно отколонение.

В таблицата е представена доходност на взаимните фондове база нетна стойност на един дял, без да са включени таксите за покупка и последващо обратно изкупуване на дялове. Това винаги трябва да се има предвид, тъй като изяжда от доходността. При всяко управляващо дружество таксите са различни, като зависят и от сумата на покупка и периода на задържане. Управляващите дружества налагат три вида такси – при покупка, при обратно изкупуване и такса за управление. Някои дружества имат високи такси за вход, но ниски за изход. Колкото е по-активен фондът и по-разнообразни инструменти има в него, може да се очаква да има и по-високи комисиони. Обикновено варират между 0 и 2%, но има такса и от порядъка на 3%.

Източник: www.capital.bg

Свързани ключови думи