Издадените от общините разрешителни за ново строителство на жилищни сгради се увеличават значително на годишна база през първото тримесечие на 2014 г. Броят на започнатите строежи обаче отбелязва далеч по-слаб ръст. Това показват данните на националната статистика.

През първите три месеца на годината общините са издали 1015 разрешителни за строеж на жилищни сгради, което е с 32,9% повече от същия период на 2013 г. Броят на жилищата в тях се увеличава с 80,7%, а общата им площ - с 69%.

Но началото на годината не е време за започване на строителство и това се потвърждава от статистиката. В сравнение с първото тримесечие на 2013 г. броят на започнатите през 2014 г. нови жилищни сгради се увеличава само с 26,3%, броят на жилищата в тях - с 6,8%, а площта им - с 21,9%.

При административните сгради няма голямо разминаване между броя на издадените разрешения и самото строителство. Броят на разрешенията се увеличава с 37,5%, а самото строителство - с 36,4% на годишна база.

Източник: www.trud.bg

Сравнете всички оферти за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции