теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Бързите кредити забавят растежа си


0 гласа675 прочитания

След седем поредни тримесечия на двуцифрен годишен темп на нарастване бързите кредити приключват 2017 г. с едноцифрен растеж. Към края на миналата година обемът им се е увеличил с 9.6% спрямо последното тримесечие на 2016 г. Това показват данните на БНБ за дейността на дружествата, специализирани в кредитирането.

Растат, но с по-малко

Започналото през предходните две тримесечия леко забавяне в растежа през последното е още по-ясно изразено, като пада под 10% на годишна база. Така в края на миналата година обемът на бързите заеми достига 2.750 млрд. лв. На тримесечна база повишението също е по-ниско в сравнение с предходните тримесечия, като не достига и процент – 0.87% към декември спрямо септември.

Понижение има и в обема на номиналното увеличение (т.е. по-ниският темп на растеж не е само в резултат на натрупана по-висока база). През последното тримесечие увеличението е с 241 млн. лв., а година по-рано за същия период то е било близо 321 млн. лв. Спрямо третото тримесечие също има лек спад (с 36 млн. лв.). През второто и третото тримесечие се наблюдаваше задържане на обема на нарастване около достигнатото ниво, темповете на растеж също бяха сходни (около 11%). На този фон не е голяма изненада по-ниският ръст в края на годината.

През миналата година една от по-големите компании (най-голямата британска група за небанково потребителско кредитиране International Personal Finance) се изтегли от сектора в България, продавайки подразделението си тук ("Провидент файненшъл България") на местната компания "Изи асет мениджмънт" (по-позната под името на водещия си продукт Easy Credit). Поглъщането вероятно е било свързано и с преструктуриране на портфейли.

Повече отписвания

По-слабият растеж може да е и резултат на по-големи отписвания на необслужвани кредити, което се вижда, че се е случило през последното тримесечие, когато темпът им на свиване се е увеличил до близо 16% при 10.7% предходното тримесечие. Номиналното намаление при необслужваните заеми също е доста по-голямо в сравнение с предходни периоди – понижават се с 36.5 млн. лв. (при 14.6 млн. лв. предходното тримесечие).

Така като тенденция подобряването на портфейла в сектора се запазва. Необслужваните кредити намаляват трета поредна година. Към края на 2017 г. размерът им е 344.6 млн. лв., а делът им в общия кредитен портфейл се свива до 12.5%.

Структура на портфейла

Портфейлът на дружествата за бързи заеми е основно към физически лица – 81.4% е делът на кредитите за домакинствата в общия размер на всички вземания, което прави 2.211 млрд. лв.
В структурата на кредитите за домакинствата преобладаващи са потребителските – 2.063 млрд. лв., като техният годишен ръст е с 15.7%. Делът им в портфейла на дружествата е 93.3%, като постепенно се увеличава. Заемите, които са използвани за съфинансиране за покупка на имот, се свиват с двуцифрен темп за година – 52.1%, до 53.8 млн. лв. Техният дял намалява до 2.4% в края на декември.

Според срока на кредитите преобладават тези над пет години, като също отчитат двуцифрен ръст – увеличават се с 19% на годишна база до 1.053 млрд. лв. Нарастването им е с по-малко в сравнение с предходното тримесечие, когато е било 20.6%. В същото време годишното увеличение на типичните бързи кредити, т.нар. до заплата – малки суми за кратки срокове, които в статистиката се отразяват със срокове до една година, се ускорява и през четвъртото тримесечие е 15.7% (при 13.9% годишен ръст през третото). Техният обем е 565 млн. лв.

Секторът на небанковите дружества за кредитиране остава силно фрагментиран, като по данни на БНБ към края на 2017 г. броят на регистрираните в централната банка дружества е 157, с едно повече спрямо септември.

Източник: www.capital.bg

Свързани теми
Свързани ключови думи