теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Бързият интернет е необходимост, но трябва да има и онлайн услуги


1 гласа1572 прочитания

Борислав Димитров, генерален мениджър на Cisco България, пред "Капитал Daily"

Как виждате потреблението на интернет в България?

Изследванията на Cisco ясно показват, че в България и специално в големите градове достъпът, качеството и респективно цената на интернет са много атрактивни и на много високи нива. София е един от градовете по най-добро качество на достъпа до глобалната мрежа на световно ниво. Ако отидете някъде из Европа и сте свикнали да ползвате интернет със скорост от 50 или 100 Mbps за по-малко от 15 евро, ще бъдете доста учудени, че на много други места не е такава ситуацията.

Проблемът е, че случаят е много различен в по-слабо населените места. Едно от нещата, които трябва да се направи, е наистина да се намали тази цифрова пропаст (digital divide). Тоест в малките селища трябва да има работещ икономически модел, който да направи достъпа до интернет ефективен и обоснован за операторите от бизнес гледна точка. Ако няма такъв, съответно да бъде направена първоначалната инвестиция (от държавата) под различни форми на партньорство с бизнеса, за да могат хората да имат равноправен достъп до глобалната мрежа. Това ще стимулира развитието на тези региони, ще подпомогне младите хора да не мигрират към големите градове и ще оживи икономиката. Вече интернет е основно човешко право според ООН и затова трябва всеки да има равноправен достъп до мрежата.

Ще подпомогне ли европейската програма за свързване на селските региони с глобалната мрежа?


Да, надявам се! В България като част от ЕС едни от основните приоритети, специално от гледна точка на Дигиталната политика на съюза (Digital Agenda for Europe), е увеличаване на широколентовия интернет и създаването на единен пазар чрез трансгранични услуги. Така че без съмнение това е ключова стъпка. Искрено се надявам, че всяка стъпка, която се прави за повишаване на нивото на използване на глобалната мрежа, е стъпка в правилната посока. Това е ключов фактор за развитие на икономиката, но както казват в математиката – това е необходимо, но недостатъчно условие. Достъпът до бърз интернет е необходимост, оттам нататък вече трябва да има услуги, които ще се ползват. Дали ще има електронно правителство или нови бизнес модели, които ще могат да бъдат изпълнени на базата на наличната вече свързаност и възможност за комуникация, това вече е последващата стъпка за развитие. Но основна необходимост е създаването на възможност за шириколентов достъп до интернет за страната, защото за мен това е една от ключовите посоки, която ще ни даде възможност да бъдем по-конкурентни на ниво регион и оттам насетне в Европа.
Визитка:

Борислав Димитров е генерален мениджър на "Cisco България" от 2009 г. Сред основните приоритети в работата му през последните три години са разработването и прилагането на стратегия за дългосрочен растеж на компанията на българския пазар и развиване на нови партньорства. Борислав Димитров има над 18 години опит в сферата на технологиите и ICT индустрията - работил е в Microsoft, българското подразделение на S&T AG, както и в банка ДСК. От 2010 г. е член на борда на директорите на Американската търговска камара в България. Борислав Димитров има магистърска степен от Факултета по електронна техника и технологии на Техническия университет в град София.    
Можете ли да разкажете за някои нови проекти на компанията в България?

Cisco присъства вече повече от 14 години на българския пазар. Освен търговски офис в София ние имаме и развойно звено в страната, което разработва част от софтуера за Cisco. В България разполагаме с над сто души, което само по себе си говори, че страната ни е ценна за компанията. Развиваме сегашните си инвестиции по отношение на звеното за софтуерни разработки, CRS програмите, програмата "Сиско мрежова академия" (Cisco Networking Academy). Последната като инициатива е може би най-ключовият ни ангажимент в последните 14 години. В момента има 51 действащи академии. Това са различни институции – образователни и частни структури, които предоставят знания в областта на технологиите, мрежите и интернет, съответно по различни бизнес модели на голям брой хора. През миналата година над 3 хил. души са преминали през различни курсове и сертификационни тестове на тази програма. Така че от гледна точка на инициативите това е най-всеобхватната ни за България.

Как Cisco гледа на подготовката на технически кадри в страната? Бихте ли разказали малко по-подробно за мрежовите академии?

Инвестираме в образование чрез споменатите вече мрежови академии. В България те са 51, като се стремим хората да получават качествено знание по отношение на мрежови и комуникационни технологии. Networking Academy програмата е фокусирана изцяло за предоставяне на различни нива на знания, свързани с мрежови и ICT технологии. Това са приоритетните области.

Cisco дългосрочно отделя изключително внимание на развитието на кадри в България в сферата на софтуерните разработки. Готови сме, когато се обърнат към нас, да споделим своя опит и да помогнем, където е необходимо. През програмата "Сиско мрежови академии" в България вече са преминали над 20 хил. души. Подобни неща не са направени при много други подобни инициативи. Ние подготвяме хора, които преминават през отделни нива на обучение, сертификация и курсове. Между другото сертификатите на Cisco са търсени и признати не само в България и са една гаранция за определена техническа подготовка и ниво. Те помагат на хората по-бързо и лесно да си намерят работа. Считаме, че подобно обучение може да залегне в голяма част от образователните програми, което и се случва. Част от лекциите на мрежовите академии на Cisco са залегнали в магистърските програми в съответните учебни заведения, където се подготвят технически кадри. Това какво да се включва в конкретните курсове е решение на отделните образователни институции.  

Кои са най-отличителните разработки на българското звено на компанията?


Основно екипът работи по разработката на продукта Webex Social. Това е корпоративна групова платформа за работа и споделяне на информация. С по-прости думи – като Facebook за големи компании. От Cisco смятаме, че това, което правим, е бъдещето и вътрешно използваме Webex Social в цялата корпорация.

Каква е спецификацията на ЮИЕ спрямо останалите региони?

България като страна е част от ЮИЕ при вътрешното разпределение в Cisco. Този регион включва всички бивши югославски републики - Словения, Хърватия, Сърбия, Черна гора, Македония, Косово, Босна и Херцеговина плюс Албания, България и Румъния. Моят фокус в момента е върху публичния сектор, корпоративния сегмент и малкия и средния бизнес в региона. Ние не сме изолирана част от света, глобалните тенденции се проявяват видимо и при нас. Очевидно в момента икономическата обстановка из региона не е такава, каквато бихме искали да е. Има криза. Трудно е по целия свят.

Каквa е целта зад инициативата Cisco Day? Какви тенденции се очертаха на конференцията?

Целта ни е ясна и конкретна – искаме да покажем основните тенденции в областта на интернет и мрежовите технологии, така както ги виждаме в Cisco. Също така демонстрираме какъв е основният фокус на компанията за следващите години, кои са приоритетните ни области за развитие. Тук говорим за софтуерно дефинируеми мрежи, за концепцията Internet of everything ("Интернет за всичко"), специално на конференцията се концентрираме върху borderless решенията, облачните услуги, дейта центрове и виртуализация. Бизнесът ни и ключовата ни експертиза тръгват от мрежовите технологии, телекомуникациите и интернет, а мрежата има водеща роля при новите икономически модели (т.нар. network centric economies). В момента наблюдаваме експонециално нарастване на мобилния трафик, видеото става водеща част от интернет трафика и др. Прогнозите показват, че мобилните устройства ще продължат да растат, хората вече няма да са свързани с определено работно място и с фиксирано работно време. Можете да свършите работа си от всякъде, от различни устройства и по всяко време.

Източник: www.capital.bg

Сравнете всички оферти за Интернет, Телевизия и Телефон