ВАС даде ход на делото, образувано по повод жалба на кмета на община Царево Петко Арнаудов против решението на министъра на икономиката и енергетиката за предоставяне право на проучване находища на нефт и газ в района на Южното Черноморие, съобщи „Компас”. Правото е предоставено на търговското дружество „Ледербел”. Освен Община Царево жалби са предявили и общините Бургас и Приморско, общинските съвети на Поморие и Несебър, фондация „Биоразнообразие” и други екологични организации.

Царево получи подкрепа за действията си и от ръководството на Природен парк „Странджа”. Община Царево започна съдебната битка с Икономическото министерство, за да спаси плажовете на Синеморец и Силистар. Местното население е обезпокоено от рисковете, които крие проучването на находища в района, от замърсяване на морето и последиците за околната среда, което в крайна сметка би довело до унищожаване на основния им поминък-морският туризъм.

Основното възражение на царевския кмет е, че не е взето предварителното становище на местната администрация и населението и че не е направена екологична оценка на евентуалните неблагоприятни последици при авария в хода на проучвателните сондажи. След завеждане на делата бяха проведени две срещи между екипа на министър Трайков и представители на черноморските общини, които завършиха безрезултатно. "Ние първи оспорихме решението за добив на нефт и газ в сектор „Силистар”.

До датата на делото в съда не получихме сериозни гаранции от министерството за това, че ползваната технология е сигурна и че няма да търпим последици от евентуални разливи и други аварии. Не ни бяха предоставени никакви конкретни мерки за безопасност, не ни се отговори кой ще обезщети местните хора, в случай че се допусне разлив. Няма да отстъпим, защото за нас е най -важен интересът на местните хора, които постоянно живеят по крайбрежието и си вадят хляба с туризъм и рибарство, както и интересът на нашите туристически гости”, заявява Арнаудов.

Автор: www.economynews.bg