Спадовете на финансовите пазари налагат промяна на стратегията при някои

Четири от българските универсални пенсионни фондове са генерирали отрицателна доходност на годишна база през първия месец на 2016 г. Това показват изчисления на "Капитал" на база данните за един инвестиционен дял към края на януари. Най-лошо е представянето на "ДСК–Родина", които са изгубили 3.88% от стойността си през последните 12 месеца, следвани от бившето "Ай Ен Джи (ING) Пенсионно осигуряване - Ен Ен с 3.8%. Останалите пет универсални фонда отбелязват повишаване на стойността на един инвестиционен дял, като най-голямо е увеличението при "Съгласие" (2.11%) и "Топлина" (1.56%). Сходно е представянето и при останалите два вида схеми – професионалните и доброволните. Стойността на един инвестиционен дял на четири от професионалните фондове се е понижила за последната година. При фондовете за допълнително доброволно осигуряване броят на тези, които са изтрили част от спестяванията на своите клиенти, е дори пет.

Голяма волатилност и несигурност

"Очаквам тази година движенията да бъдат по-малко предвидими най-вече защото геополитиката започва да оказва все повече влияние на пазарите за сметка на чисто икономическите фактори. В момент, в който пазарите се понижават с 10-20%, всяка по-малка корекция означава, че се движиш над тях, а когато имаш инвестиционен хоризонт от 10 и повече години, тези изменения се изглаждат с времето", коментира за "Капитал" представител на бранша, който предпочете да остане анонимен. "2016 година започна по такъв начин, че задължително поне 10–15% от портфейла на фондовете ще трябва да се преструктурират. Към момента трудно може да се каже, че дадена инвестиция гарантира сигурност и доходност. Видяхте например какво се случи миналата година, когато стойността на много добри компании като "Фолксваген" се понижи с 50%. Като цяло пазарът се характеризира с голяма волатилност, което не е добре", заяви изпълнителният директор на "Съгласие" Милен Марков. "За миналата година прогнозирахме ръст с 3.5% и успяхме да го надскочим, сега вярвам, че през 2016 г. няма да има тежка финансова криза и ще можем да реализираме най-малко 3% ръст", добави той.

Резултати

Самите пенсионни дружества (които управляват трите вида фондове) все още не са публикували отчетите си за цялата година, но към края на септември "Алианц" е генерирала най-голям нетен финансов резултат - над 14 млн. лв. Това представлява увеличение спрямо резултата от същия период на миналата година с цели 17%. "Доверие" е генерирала 13.4 млн. лв. печалба (2% растеж на годишна база). Най-чувствително увеличение на нетния финансов резултат има при "Съгласие" - цели 76% повече, отколкото за съответния период на 2014 г., до общо 12.6 млн. лв. Според последните данни на Комисията за финансов надзор към края на третото тримесечие на миналата година най-много осигурени лица има в универсалния фонд на "Доверие" (968 хил. души), следван от "Алианц България" (724 хил.), "ДСК-Родина" (444 хил.) и "Съгласие" (417 хил.). Отделно при доброволните пенсионни дружества най-голям интерес предизвикват фондовете на "Алианц", които управляват допълнителните спестявания за пенсия на над 216 хил. души. След тях се нареждат доброволните фондове на "Доверие" (150 хил. души), "ДСК-Родина" (72 хил.), "ЦКБ–Сила" (52.5 хил.) и "Съгласие" (52 хил.).

Източник: www.capital.bg