теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Д Банк пуска международни кредитни и дебитни карти MasterCard


0 гласа2993 прочитания

Международните кредитни и дебитни карти MastеrCard на Д Банк, MC Standard и  MC Business, са едни от най-атрактивните картови продукти на нашия пазар - притежателите им разполагат със средства по всяко време, във всякаква валута и навсякъде – лесно, удобно и сигурно.

С MastеrCard клиентите имат 24-часов достъп до над 900 000 банкомата; могат да пазаруват чрез 18 млн. ПОС терминала в търговски обекти, в интернет, да наемат кола, да резервират и ползват самолетни билети и хотели в цял свят у нас и в чужбина. 

Освен това клиентите могат да пазаруват и с безлихвен кредит, ако погасят напълно задълженията си в рамките на 45-дневния гратисен период. В случай на частично погасяване на дълга, лихвите, в зависимост от ползваната валута и вида на извършената транзакция, варират от изгодните 13.75 до 17.25%.

Много от предлаганите картови операции са освободени от такси – за издаване на карта, за транзакции на ПОС, месечно извлечение, безплатна застраховка при извършена транзакция или закупена туристическа услуга, както и безплатна регистрация за SMS-известяване и SMS-наличност.  Картите MastеrCard  позволяват на притежателите си да получават по картовата сметка заплатата, стипендията или пенсията си, да ползват револвиращ кредит или кредит-овърдрафт или да заплащат фирмени разходи в рамките на определени от работодателя транзакционни лимити.

Всеки пълнолетен гражданин, който захранва картовата си сметка или чийто доходи са достатъчни за погасяване на задълженията, може да ползва международните MastеrCard, предлагани безплатно от всички клонове на Банката.