теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Депозитите на домакинствата забавят темповете на нарастване


0 гласа704 прочитания

Спестяванията на бизнеса също се увеличават, а кредитирането остава замръзнало

Продължаващ ръст на депозитите на бизнеса и домакинствата в банковата система, все така замръзнало кредитиране и минимален спад в обема на проблемните заеми. Такава е картината в банковата система към края на първото тримесечие на 2015 г., очертана от данните от паричната статистика на БНБ.

Към края на март общата стойност на депозитите на неправителствения сектор достига 58.93 млрд. лв. (70.6% от БВП), което е с 2.1% повече спрямо година по-рано. Темпът на нарастване се забавя леко спрямо отчетените през февруари 2.5%, но за разлика от отбелязания тогава спад сега спестяванията на бизнеса в банките отново нарастват. Така въпреки трайно спадащите лихви по депозитите както на фирмите, така и на домакинствата средствата в банките продължават да се увеличават, а очакванията на анализатори и банкери за постепенно съживяване на кредитната активност засега по-скоро не се оправдават. Ръстовете, където ги има, са минимални и следват месеци на колебания в едната или в другата посока без ясно очертаваща се тенденция, която да покаже размразяване в кредитирането. Измененията в обемите на проблемните заеми също са незначителни, като в някои от сегментите отново има лек ръст на фона на спадането през февруари. Данните на БНБ са предварителни и могат да бъдат ревизирани.

Трайно нагоре

След като през последната половин година паричната статистика отчиташе съществени промени в обема на депозитите на бизнеса и на домакинствата заради отнемането на лиценза на Корпоративна търговска банка (КТБ) на 6 ноември, постепенно месечните изменения се връщат в наблюдаваните преди сътресенията около финансовата институция граници. След отнемането на лиценза й БНБ изключи КТБ от статистиката през ноември и данните показаха спад на депозитите с над 5.38 млрд. лв. Този обем обаче се възстанови в следващите два месеца, след като в началото на декември започна изплащането на гарантираните влогове в КТБ, които в огромната си част се върнаха в банковата система, а данните за декември и януари показаха ръст с общо 5.38 млрд. лв.

През февруари и март статистиката отчита доста по-умерени темпове на увеличение на депозитите на домакинствата – съответно с 226 млн. лв. и със 194.3 млн. лв., като достигат 40.41 млрд. лв. За сравнение, в периода януари - май 2014 г. (преди събитията около КТБ) средните месечни ръстове бяха с по 272 млн. лв. Забавянето на темповете на нарастване отразява и очакванията на БНБ, записани в последното издание на изготвяния от централната банка редовен "Икономически преглед". Основен фактор за това е намаляващата доходност по депозитите, която към февруари вече е под 2% за спестяванията на домакинствата и близо 1% за тези на бизнеса (данните към края на март ще бъдат публикувани в сряда). Въпреки тези исторически ниски равнища, вложенията на компаниите в банките също се увеличават през последния месец – с 270.1 млн. лв. Спестяванията на финансовите предприятия (посредници, пенсионни фондове, застрахователни дружества) обаче продължават да се свиват и през март (виж графиката).

Около нулата

Ниският апетит за инвестиции и за потребление на бизнеса и на домакинствата намира отражение и в данните за кредитирането през последния месец, което се свива с 8.9% до 50.2 млрд. лв. (60.1% от БВП) на годишна база. От БНБ уточняват, че този спад е повлиян и от изваждането на КТБ от статистиката, считано от ноември 2014 г. Без данните за КТБ обемът на кредитирането нараства, но с минималните 0.2%.

Разбивката на данните по отделните сегменти също затвърждава общата картина. В сравнение с февруари отпуснатото от банките корпоративно кредитиране се е увеличило с минималните 0.82% до 21.4 млрд. лв., но на годишна база свиването е с 18.4%. Потребителските заеми също нарастват през последния месец – с 1.45% до 7.3 млрд. лв., но обемът им остава с 2.07% по-нисък спрямо март 2014 г. При жилищните кредити за домакинствата свиването е и на месечна (с 0.02%), и на годишна (с 2.13%) база до 8.7 млрд. лв.

Данните за лошите и преструктурирани кредити показват минимални ръстове на месечна база при проблемните фирмени (0.004%) и потребителски (0.3%) заеми на фона на свиване с 0.5% при ипотечното финансиране. В сравнение с година по-рано и в трите сегмента обемът на кредитите, които са необслужвани (над 90 дни), определени като загуба (над 180 дни) и преструктурирани, намалява с между 3 и 4.5%.

Източник: www.capital.bg

Сравнете всички оферти за срочни депозити