Спестяванията на домакинствата са в размер на 43,192 млрд. лв., сочат данните на БНБ

Депозитите на неправителствения сектор в края на май са в размер на 64,119 млрд. лв. Това е с 8,8 на сто повече спрямо година по-рано, става ясно от данните на БНБ. Общата картина е, че през месеца спестяванията в банковия сектор растат, благодарение на вложенията на фирмите.

Спестяванията на финансовите предприятия нарастват с 15,9% на годишна база през май 2016 г. и в края на месеца достигат 3,273 млрд. лв.

Депозитите на домакинства са 43,192 млрд. лв. в края на май. Те се увеличават с 6,5% спрямо същия месец на 2015 г.

Нетните вътрешни активи са 46,503 млрд. лв. в края на май 2016 година. Те се понижават с 2,5% спрямо същия месец на 2015 г.

Вътрешният кредит възлиза на 48,443 млрд. лв. и се понижава спрямо май 2015 г. с 2%. На годишна база вземанията от неправителствения сектор се понижават с 1%, достигайки 50,356 млрд. лв.

В края на май 2016 г. кредитите за неправителствения сектор са 49,326 млрд. лв. при 49,310 млрд. лв. към април 2016 г. През май 2016 г. те намаляват на годишна база с 0,9%.

Кредитите за нефинансови предприятия се понижават с 1,1% на годишна база през май 2016 г. и в края на месеца достигат 30,017 млрд. лв.

Кредитите на домакинства са 18,078 млрд. лв. в края на май 2016 година. Спрямо същия месец на 2015 г. те намаляват с 1%.

В края на отчетния месец жилищните кредити са 8,680 млрд. лв. и се увеличават на годишна база с 0,05%. Потребителските кредити възлизат на 7,216 млрд. лв. и се понижават с 1,8% спрямо май 2015 г. На годишна база другите кредити се увеличават с 2,5%, като достигат 731,5 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 1,231 млрд. лв. в края на май 2016 година. В сравнение с май 2015 г. те се увеличават със 7,9%.

Източник: www.econ.bg

Сравнете всички оферти за срочни депозити