Депутатът от 41 НС и зам.-председател на Парламентарната комисия за регионално развитие и благоустройство Николай Пехливанов бе аплодиран от останалите депутати, след като заради неговите възражения Цецка Цачева върна Закона за нотариусите и нотариалната дейност за допълнително обсъждане. Той изтъкна съществени несъвършенства в закона и посочи причините, поради които той няма да постигне очаквания ефект.

“Ако проектозаконът беше гласуван в този вид, то това щеше да е емблематичен пример за потъпкване интересите на милиони българи, за да се облагодетелстват нотариусите. В законопроекта в сегашния му вид има сериозни пропуски. В период на криза, когато броят на сделките с недвижими имоти драстично намаля и всички страни в процеса плащат висока цена за негативните икономически условия, нотариусите с определени текстове в закона не просто гарантираха своите високи приходи, но натовариха с допълнителна тежест българските граждани”. Така Пехливанов коментира мотивите си, които натежаха в полза на връщането на законопроекта за нотариусите.

Според депутата всичко това можеше да се избегне, ако по време на създаването на текстове се търсеше диалог – не само с нотариусите, а с всички участници в процеса, проблемът се беше изследвал в дълбочина и бяха взети предвид различните гледни точки. Липсата на активен диалог оставя у българските граждани усещането за задкулисни игри и преследване на групови финансови интереси.

Първоначалната идея на депутатите от управляващото мнозинство беше чрез промените в закона да се осветлят сделките с недвижими имоти и да се спре „прането на пари”. Внесените за гласуване текстове обаче не гарантират постигането на тези цели, а дава много права и преференции на нотариусите без да защитава интересът на обикновените граждани, страни по сделката.

Между първо и второ четене на тестовете, Пехливанов внесе промени в Законопроекта, с които целеше всички затруднения по сключването на сделките да бъдат компенсирани с поемането на отговорност от страна на нотариусите. Той счете за редно те да извършват проверки за тежести върху имота, обект на сделката, което е изцяло в интерес на гражданите и особено болна тема в период на криза, когато броят на измамите нараства. Въпреки първоначалните сигнали от страна на Камарата на нотариусите, че предложението може да се обсъжда и приема, Комисията по правни въпроси в Парламента отхвърли това предложение, с което още веднъж потвърди, че промените обслужват лобито на нотариусите, коментира Пехливанов.

Извършването на плащанията в планирания вид прави процеса по изповядване на сделката по-дълъг, по-тежък и по-скъп, но не гарантира по нов начин чистотата и произхода на средствата. Специалните сметки, които нотариусите трябва да открият, създават предпоставки за допълнително облагодетелстване чрез получаване на комисионни. Вече е започнала конкуренция между банките за привличане на максимален брой такива специални сметки, движенията на средства по които е гарантирано, а от там и банковите такси. Неизяснен обаче остана въпросът кой ще заплаща тези такси, а липсата на ясни разпоредби навя на мисълта, че допълнителните разходи ще бъдат отново на сметката на обикновените граждани.