теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Договор за мултиплициране на печалби и загуби


0 гласа737 прочитания

CFD са идеален инструмент за активните инвеститори в турбулентни времена

Времената, когато депозитът можеше да мине за инвестиция, отминаха. Вече при лихви, гравитиращи към нулата, той трудно може да направи повече от това да съхрани парите. Ако искате и да ги умножите, вече трябва да се оглеждате и за алтернативи. Такива има, достъпни са и всъщност зад акронимите (ETF, CFD...) и борсовият жаргон не стои нещо чак толкова сложно.

Последното съкращение означава договор за разлика (от английски contract for difference). Това, което се има предвид, е разликата в цената на актив между времето на закупуване и договорна крайна дата в бъдещето. Удобството, което той дава, е, че може да заложите срещу увеличаването на цената на актива. Тоест може да печелите дори ако даденият индекс, акция или суровина понижи стойността си, стига да сте заложили в договора именно подобна посока на движението му. Подобна възможност за инвестиране индекси и активи дават и борсово търгуваните фондове (ETF), които можем да вземем като отправна точка за сравнение. Каква всъщност е разликата между двете?

Отправна точка

Договорите за разлика – подобно на борсово търгуваните фондове (ETF), отново следят измененията на основни индекси като американския S&P 500, британския FTSE 1000, германския DAX и така нататък. Те могат да инвестират и в суровини, което е особено актуално с повишаващата се цена на златото от началото на годината или например в акции на компании, търгувани на борсите. Анализ на сключените сделки на Saxo Bank от началото на тази година например показва, че водещите договори за разлика са били сключвани за акциите на Apple Inc, Tesco Plc, Netflix Inc, BAE Systems и Lloyd Banking Group Plc.

Разликата е обаче, че при тях се използва "финансов лост" - тоест ливъридж. Този инструмент позволява печалбата на инвеститора да расте в пъти по-бързо при положително изменение на въпросния индекс, в който са насочени парите. Съответно трябва да се има предвид и обратното – при спад на дадения индекс загубите също се умножават. Ето защо се счита, че договорите за разлика са най-подходящи търговия, при която инвеститорът използва краткотрайна инерция на растеж или съответно спад на даден индекс и се освобождава от вложението си при реализиране на печалба. Освен това в едно портфолио инвеститорът може да избере да има "дълга" позиция на пазара и така да има 80% инвестирани в отделни ценни книжа, но да хеджира срещу риска при намаляване цените на книжата, като може да отиде на "къса" позиция за останалите 20% от портфолиото, съветват от Saxo Bank. Ето защо инвестирането в CFD определено не е пасивно вложение, а изисква по-задълбочено следене на пазарните показатели и всички международни събития, които могат да им окажат влияние.

Технологиите на помощ

Допълнителното удобство е, че почти всички трейдъри имат разработени мобилни приложения за активна търговия на CFD, така че хората, впуснали се в тази авантюра, да могат светкавично при необходимост да влязат или да излязат от дадена позиция. Именно заради необходимостта по-често да се сключват сделки – за покупка или за продажба – за активния инвеститор търговията с CFD излиза по-евтина, отколкото инвестицията в ETF, които се продават като обикновени акции на международните борси. Тоест сравняването на CDF и ETF се доближава до сравнението между търговията с валутни двойки и инвестициите в акции – два напълно различни инструмента, които се използват за постигането на изпълнението на различни инвестиционни стратегии. Макар и целта им да е една – генериране на печалба.

Що се отнася до "финансовия лост" - ливъридж или маржин, реално той представлява кредит, който ползвате от инвестиционния посредник. Тоест ако потребителят има да вложи 1000 евро, той може при примерно 10% маржин да ползва още 9000 евро, предоставени от посредника. По този начин, в случай че индексът, на който е заложил, тръгне нагоре, клиентът ще регистрира 10 пъти по-голяма печалба, отколкото ако участва само със своите средства. Но пък дори и при сравнително малък спад инвеститорът може да изгуби цялата сметка и посредникът да му обади или да довнесе пари или да закрие позицията му. Тоест този тип вложение е подходящо за хора, които могат да си позволят временно да изгубят значителна сума пари, ако пазарът не оправдае техните очаквания. Не трябва да се забравя, че освен дължимите такси клиентът ще плати и лихва за използването на допълнителния ресурс. Тя обикновено е в размер до 2% - 2.5%, което обикновено не оказва голямо влияние поради краткия срок на използването му. Също така основна разлика между CFD и ETF е, че при договорите за разлика инвестиционният посредник реално не държи дялове от компаниите, които формират индекса, както е при борсовите фондове. "Клиентите получават достъп до пазарите "синтетично", казва Стивън Смол", асет мениджър на UBS за борсово търгуваните фондове.

Промоции и награди

В стремежа си да привлекат нови клиенти в търговията някои от инвестиционните посредници дори предлагат промоции, които добавят още средства в сметката ви. Така например "Варчев брокерс" дават 250 долара на всеки нов акаунт с над 3000 долара, а ако внесената сума е над 10 000 долара, бонусът става 1000 долара. Загубите, които са направени в първия ден на търговията при този посредник и са в размер до 500 долара, също ще бъдат възстановени от компанията. Това звучи примамливо, но реално преди да може да изтегли този бонус, клиентът трябва да има изтъргуван обем от 10 стандартни лота (като 1 лот е равен на 100 000 валутни единици) за всеки 1 долар бонус. Освен това отварянето на насрещни позиции – с които нито да се спечели, нито да се изгубят средства – се счита за недобронамереност от страна на клиента, поради което брокерът има практика незабавно да прекратява договорните отношения. Всички посредници имат и демоверсии, в които се търгува с виртуални, тоест несъществуващи валутни единици, за да могат клиентите да свикнат със системите. Някои от тях – като Admiral Markets например организират седмично състезание за най-добър постигнат резултат. Първите трима получават награди, този път обаче в реална съществуваща валута – първият - 1000 долара, вторият - 500, и третият - 250.

Източник: www.capital.bg

Сравнете доходностите на взаимни фондове