теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Домакинствата в България са с най-ниска задлъжнялост в ЕС


0 гласа741 прочитания

Делът на задълженията им от брутния вътрешен продукт е 29.2%

България е сред страните в Европейския съюз с най-ниска задлъжнялост на домакинствата като процент от брутния вътрешен продукт на страната (БВП). Това показват данни на Евростат за 2015 г. За страната делът на задълженията на домакинствата от БВП е 29.2%. Като обем от Европейската статистическа служба са посочили, че това възлиза на 13.246 млрд. евро. С по-ниска задлъжнялост са Латвия (27.7%), Унгария (24.2%) и Румъния (21.4%).

Основната част от задълженията са в кредити - за България този дял е 21% от БВП, или 9.818 млрд. евро.

Финансови активи

Общо финансовите активи, които домакинствата в страната притежават, са изчислени на 60.756 млрд. евро, или 134.2% от БВП към 2015 г. В тази категория се включват застраховки, пенсионно осигуряване, стандартизирани гаранции, валута, депозити, собствени средства и акции в инвестиционни фондове.

За период от десет години, който Евростат разглежда – 2006 - 2015 г., финансовите активи на домакинствата в България показват постоянен растеж, като само през 2008 г. има спад. Това е характерно за всички страни в ЕС, а годината на спад е тази, в която се развихри световната финансова криза. Именно през 2008 г. финансовите задължения на домакинствата отчитат по-рязък скок както в България, така и в другите страни в ЕС.

Другите в ЕС

Всички финансови активи на домакинствата в ЕС са били за 33.529 тлрн. евро през 2015 г. Те съставляват над 93.7% от финансовите активи на домакинствата през 2015 г. В същото време финансовите им задължения са били за 10.208 трлн. евро, като 91% от тях са кредити, повечето от които за придобиване на жилище. Като процент от БВП финансовите активи са повече от два пъти размера на БВП в ЕС, или 227.9%. В същото време задълженията формират 69.4%.

Най-много финансови активи като дял от БВП са в Холандия (324.5%), Обединеното кралство (324.1%) и Белгия (308.6%). От другата страна – най-задлъжнели са домакинствата в Кипър (147.4%), Дания (133%) и Холандия (123.9%).

През последните десет години общо финансовите задължения на домакинствата остават относително стабилни на ниво около 70% от БВП за целия ЕС. За разлика от това финансовата криза е оказала по-забележим ефект върху обема на финансовите активи на домакинствата. Те намаляват от 214% от БВП през 2006 г. до 188% през 2008 г., като през следващата година се възстановяват до 204% , като следва постоянно увеличение, за да достигнат до около 230% от БВП през 2015 г. Тоест през 2015 г. финансовите активи на домакинствата са били повече в сравнение с периода преди финансовата криза – 2006 г., посочват от Евростат.

Източник: www.capital.bg

Сравнете всички оферти за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции