Подписани са два нови договора за финансиране на проекти по оперативната програма "Административен капацитет" /ОПАК/ на обща стойност 3 464 825,99 лв. това съобщиха от Дирекция ОПАК на Министерството на финансите. Първият проект е на стойност 2 625 921,97 лв. и е разработен от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Проектът е за предоставяне на електронни и комплексни административни услуги чрез разработване и внедряване на софтуер в съответствие със Закона електронното управление; разработване на вътрешни правила за документооборота на документи и реализация на електронната система за управление на жалби; оптимизация и осигуряване на достъп до услуги на чуждоговорящи клиенти на услуги чрез он-лайн транслитерация. Вторият проект е на стойност 838 904,02 лв. и е разработен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Наименованието на проекта е "МРРБ - ефективна, модерна и прозрачна приходна администрация в услуга на гражданите и бизнеса". С това общата стойност на договорените средства по ОПАК вече надхвърля 170 млн. лева. Изплатените средства възлизат на над 88 млн. лв., или 25 на сто от сумата, предвидена за цялата оперативна програма.

Автор: www.economynews.bg