Бизнесът няма доверие на държавните институции и иска ЕК да засили контрола върху изразходването на европарите, сочи проучване на БСК

Около 60% - 70% от проблемите при усвояването на еврофонодовете са по вина на държавата. Това стана ясно от представено днес от зам.-председателя на Българската стопанска камара (БСК) Камен Колев анкетно проучване пред парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

Идеята на проучването е проблемите при кандидатстване да бъдат взети предвид при новия програмен период за европейско финансиране, който е между 2014 и 2020 г.

Изледването показа, че около 80% от представителите на бизнеса смятат, че основно тежките процедури, големият обем документация при кандидатстването и отчитането на европейските проекти възпрепятстват ефективното усвояване на фондовете. Сред основните проблеми са и забавяне на плащанията по проекти (около 70% от анкетираните), неясните указания от страна на администрацията за дейностите по изпълнение и отчитане на проекти (около 67%), липса на прозрачност (над 60%) и спорните текстове с възможности за различни тълкувания (над 55%). Единственият проблем при усвояването, който само косвено зависи от държавата, а основно - от банките, е необходимостта от осигуряване на собствен финансов ресурс. От това се оплакват 30% от анкетираните.

Останалите резултати от проучването сочат, че едва 59% от фирмите са информирани в достатъчна степен за условията за кандидатстване с проекти по европейските фондове. 26% декларират, че се нуждаят от допълнителна информация, а 13% въобще не се чувстват информирани.

Бизнесът настоява за по-строг контрол от страна на ЕК към разпределението и разходването на средствата. Около 25% от анкетираните са за създаване на централизирано звено за управление на всички оперативни програми, около 20% очакват повишаване на ефективността чрез аутсорсване на някои дейности към банките и неправителствените организации и само около 18% са за запазване на статуквото.

54% от анкетираните препоръчват да се разширят електронните услуги като начин за кандидатстване и отчитане на проектите.

Автор: www.livebiz.bg