Двоен скок на жалбите срещу застрахователи е регистриран в Комисията за финансов надзор (КФН) през 2010 г. спрямо 2008 г. Докато през 2008 г. са постъпили 502 оплаквания от граждани по различни застрахователни продукти, две години по-късно жалващите се са се увеличили до 1 067. Това става ясно от одит на Сметната палата на ефективността на надзорната дейност на КФН за периода 2008 - 2010 г.

Проверки са направени по близо 100% от жалбите и в резултат надзорът е пратил отговор до потребителите. Времето за обработка на една жалба обаче се е увеличило от 30 дни през 2008 г. на 90 дни през 2010 г. Всяка една от 5 - 6 проверки по жалби на клиенти разкрива, че съответният застраховател е извършил нередности, установили одиторите. Всички инспекции обаче са били по документи, а не на място, става ясно от одита.

Най-често потребителите се оплакват за забавено произнасяне на застрахователя по предявена щета, за отказ от изплащане на обезщетение или несъгласие с размера на компенсацията. Най-честото нарушение, установено от застрахователния надзор през трите проверявани години, е неспазването на 15 - дневния срок след предоставянето на всички доказателства, в който компанията трябва да определи и изплати обезщетението или мотивирано да го откаже.

Междувременно БНБ съобщи, че на застрахователния пазар у нас към края на 2011 г. са се въртели 4.8 млрд. лева. За година нарастването на активите на компаниите в сектора е с едва 1.4%.

Източник: Insurance.bg