теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Единствено БНП Париба Лични Финанси, България предлага кредити за финансиране на проект


9 гласа8246 прочитания

Максималният размер на иновативните продукти Кредит План е 50 000 лв., а срокът на изплащане – до 84 месеца

Лидерът на пазара на потребителско кредитиране у нас БНП Париба Лични Финанси е единствената финансова компания в България, която предлага специализирани кредити за финансиране на проект, наречени Кредит План. С отпусканите иновативни за родния пазар заеми се финасира реализацията на различни потребителски проекти като покупка на автомобил, външно и вътрешно реновиране на дома или закупуването на продукти за свободното време като АТВ, скутери, каравани и др. Параметрите на Кредит План са: максимален размер 50 000 лв. и максимален срок 60 месеца. Годишният лихвен процент започва от 6,9%.

В зависимост от проекта, за който клиентът търси финансиране, максималният размер на кредита може да достигне 50 000 лв., а максималният срок на изплащане – 84 месеца. Годишният лихвен процент на заемите стартира от 6,9%. Само при кредитите за покупка на автомобил се изисква самоучастие от минимум 15%. Колкото по-голямо е то, толкова по-изгодна е цената на заема. За останалите кредити за финансиране на проект няма такова изискване към клиента.

Като компания, специализирана в потребителското кредитиране на индивидуални клиенти, БНП Париба Лични Финанси, България предлага иновативни продукти, които са изцяло съобразени с проекта и възможностите на клиента и са максимално удобни за него. Например, едно от основните предимства на Кредит План за покупка на автомобил е, че клиентът веднага става собственик на колата за разлика от лизинговите схеми. Така се избягват последващите разходи за прехвърляне, тъй като при лизинга собствеността се прехвърля след края на лизинговия период и се заплащат допълнителни такси.

БНП Париба Лични Финанси, България предлага два варианта на кредити за автомобил. Първият е за нови коли и при него максималният размер е 50 000 лева. Разработен е и Кредит План за покупка на употребявани коли с размер до 30 000 лева. И в двата случая максималният срок на погасяване е 60 месеца. Единственият документ, който се изисква е проформа фактура, а за улеснение на клиентите, парите се превеждат директно на дилъра.

При Кредит План за ремонт на дома максималният размер е 40 000 лева, а срокът на изплащане – до 84 месеца. С него може да бъде финансирано външно и вътрешно реновиране на дома, включително подмяна на обзавеждане и саниране. Едно от най-големите предимства за клиентите е, че не се налага кандидатстването за отделен кредит за саниране, втори за гардероб и трети за печка, например, а целият ремонт може да се финансира с един единствен заем.

Специализираните потребителки кредити за финансиране на проекти или покупки за свободното време са с размер до 20 000 лева и максимален срок на изплащане до 60 месеца. С тях може да бъде финансирана покупката на АТВ, каравана, джет или други хоби стоки.

Кредитите за финансиране на проект, отпускани от БНП Париба Лични Финанси, България, са достъпни както за хора, които са ползвали друг продукт на компанията, така и за нови клиенти. Както всички останали потребителски кредити, отпускани от компанията те са с нулев финансов риск, тъй като са с фиксирани лихви и непроменящи се условия за целия период. В допълнение се предлага и възможност за застраховка на клиента срещу непредвидени обстоятелства, които могат да му попречат да си изплаща кредита, например безработица. Освен това служителите на компанията консултират клиентите за най-подходящите за тях финансови решения както преди усвояването на кредита, така и при реализацията на проекта.

Заемите се отпускат при изключително опростени условия в максимално кратки срокове в клиентските офиси на БНП Париба Лични Финанси, България. За още по-голямо улеснение на клиентите, компанията предлага и възможност кандидатстване по телефона и за on-line кандидатстване и за предварително пресмятане на вноската по кредита с кредитния калкулатор на сайта www.bnpparibas-pf.bg

БНП Париба Лични Финанси, България е лидер в потребителското кредитиране у нас и предлага най-голямото портфолио от специализирани потребителски кредити. Като финансова институция, специализирана в предлагането на потребителски кредити компанията определя условията по кредита на всеки клиент в зависимост от неговия профил. Най-важна е оценката на финансовата стабилност на клиента, която се определя по параметри като: размер на дохода, продължителност на трудовия стаж на едно работното място, движима и недвижима собственост, семейно положение и др. Отчитат се и задлъжнялостта на клиента и досегашното му поведение на платец.

Процесът на формиране на профил на клиента се извършва автоматично от системата за оценяване на компанията и така се избягва субективният елемент при вземане на крайното решение. Това е и част от целенасочената политика на отговорно кредитиране, която БНП Париба Лични Финанси прилага успешно още от създаването на компанията през 1953 г.

Във връзка с предлагането на Кредит План изпълнителният директор на БНП Париба Лични Финанси, България Луик Льо Пишу каза: „В рамките на новата маркетингова стратегия на компанията финансираме по-големи суми при по-изгодни условия. С предлагането на кредити за финансиране на конкретни проекти, нашата компания предлага на българите алтернативни и иновативни продукти за финансиране на средносрочни проекти, каквито в момента не се предлагат на клиентите”.