теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Едни и същи акционери направиха дружества и за вземания, и за недвижими имоти


7 гласа2863 прочитания

Комисията за финансов надзор издаде лиценз за извършване на дейност на две дружества със специална инвестиционна цел. Едното е Дебитум Инвест АДСИЦ, гр. София, като то ще инвестира набраните парични средства във вземания.

Освен това КФН потвърди проспекта за задължително първоначално увеличение на капитала на дружеството със 150 000 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лев всяка.

Акционери  в Дебитум Инвест АДСИЦ са Ски Инженеринг ООД, София, което притежава 70% от капитала на дружеството и ИД Надежда АД, гр. София, което е задължителният първоначален инвеститор, притежаващ 30% от капитала.

В Съвета на директорите на Дебитум Инвест АДСИЦ влизат Николай Печев, Борислав Никлев и Димитър Георгиев, който е изпълнителен директор на дружеството.

Другият издаден лиценз беше на Валор Пропъртис АДСИЦ, гр. София, като дружеството ще инвестира в недвижими имоти.

То също ще увеличава капитала си със 150 000 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лев всяка.

От съобщението на дружеството се вижда, че то има същите акционери и същите директори като на Дебитум Инвест АДСИЦ. Акционери във Валор Пропъртис АДСИЦ са Ски Инженеринг ООД със 70% от капитала и институционалният инвеститор ИД Надежда АД, гр. София с  30% от капитала.

В Съвета на директорите на Валор Пропъртис влизат Димитър Георгиев, Николай Печев и Борислав Никлев, който е и изпълнителен директор.

Автор: Infostock.bg