теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

ЕЛАНА предлага фонд „защитен капитал” с възможност за доход от цените на 6 суровини Horizon Commodity 1 стартира на 9 юни 2008 г.


0 гласа1794 прочитания

От 9 юни ЕЛАНА стартира първия фонд “защитен капитал”, който е специално предназначен за български инвеститори. Това е седмият фонд, предлаган от фонд мениджъра на ЕЛАНА на нашия пазар. Фонд Защитен капитал Horizon Commodity 1 е в евро и с фиксиран срок от 3 години, като предлага 100% защита на капитала на падежа.  В допълнение към защитеното вложение инвеститорите могат да получат доходност в зависимост от движението на цените на 6 суровини, структурирани в стоков индекс – петрол, алуминий, мед, никел, олово и цинк.  Фонд Защитен капитал Horizon Commodity 1 започва предлагане на акции на 9 юни 2008 г., като само до 4 юли инвеститорите ще могат да ги закупят на базова стойност 100 евро*.  След 4 юли всеки може да купува и продава акции на фонда по всяко време преди падежа, като само базовата стойност от 100 евро на 1 акция представлява защитен капитал.  Нетна стойност на активите и цена на акция ще се изчисляват два пъти месечно. На падежа, на 29 юли 2011 г., вложителите ще получат 100% от своята инвестиция плюс дял от евентуалното увеличение на стоковия индекс към този момент, изчислен по коефициент на участие. 

Как функционира Фонд Защитен капитал Horizon Commodity 1?

Фонд Защитен капитал Horizon Commodity 1 обявява период за набиране на първоначален капитал от 9 юни до 4 юли 2008 г., когато всеки може да закупи акциите на фонда по базова стойност 100 евро за акция само с такса за включване от 2%. Инвеститорите, които влязат във фонда в този период, ще получат 100% защита на вложението си на падежа на фонда.  Защитата на капитала се осигурява, като средствата се влагат в депозити, а лихвите от тях се използват за инвестиция във финансови инструменти, свързани с движението на стойността на стоков индекс, съставен от 6-те суровини: петрол, алуминий, мед, никел, олово, цинк. Така при падежа на фонда вложителите получават освен първоначалната си инвестиция, дял от евентуалното увеличение на стойността на индекса, вследствие на движението на цените на 6-те суровини. Стоковият индекс се изчислява от TIJD Beursmedia и е структуриран специално за фонда.  Tijd Beursmedia (TBM) е компания за финансова информация, която е част от белгийския издател на основните финансовите издания в Белгия -  De Tijd  and L’Echo.

След 4 юли до падежа акциите на Фонд Защитен капитал Horizon Commodity 1  ще се купуват и предлагат свободно по цени, определени два пъти месечно при изчисляване на нетна стойност на активите. Данните ще се публикуват на www.elana.net и в един ежедневник. Обслужване на фонда се предлага във всеки един от 11-те инвестиционни центрове ЕЛАНА в цялата страна.

*Подробна информация за условията за инвестиране във фонда, както и информация за тенденциите на пазарите на суровини www.elana.net.

Допълнителна информация:

Какво представляват фондовете защитен капитал?

Това са структурирани продукти, които имат определен фиксиран период от 3 до над 7 години и предлагат на инвеститора защита на вложението му чрез инвестиции в безрискови инструменти.  Приходите от тези инструменти се използват за инвестиция, която да изпълни друга цел на фонда – да предложи капиталова печалба на падежа. Капиталовите печалби зависят от промяната на стойността на направените инвестиции в индекси или финансови инструменти.  Предимството на този тип фондове е, че предлагат на инвеститорите възможност за доходност, без да подлагат на риск техните вложения.  Друга специфика на фондовете защитен капитал е, че те са ликвидни преди падежа – т.е. цени за закупуване и продажба на акции се обявяват на всеки две седмици и в целия период на съществуване на фондовете се купуват и продават акции. 

Разпространението на структурираните финансови продукти в Европа значително се увеличи от края на 2007 г. Процесът започва от 2000 г. насам, като към края на 2007 г.  секторът вече управлява активи за 600 млрд евро, по данни на Европейската асоциация за деривативи. 

Суровините – една от най-привлекателните инвестиции на бъдещето

Голям обем от инвестиции привлякоха суровините като клас активи през последните пет години. Анализаторите очакват и в бъдеще този инвеститорски интерес да продължи да расте. Ако през 2003 г. са били инвестирани 2 млрд щатски долара в суровини, то през 2007 г. сумите възлизат на 200 млрд щатски долара. През първото тримесечие на 2008 г., в периода на падащ финансов пазар, инвестициите в суровини достигнаха 400 млрд щатски долара, а цените на някои поставиха нови исторически рекорди. През 2007 г. суровините надминаха по доходност основните класове активи , като пшеницата, златото и петролът постигнаха ценовите си рекорди.  През първото тримесечие на 2008 г., когато акциите падаха надолу заедно с щатския долар, инвеститорите вложиха пари в почти всички суровини, включително в основни и ценни метали, и естествено в петрол. Тази реакция се дължеше и на отслабващия долар, което доведе до поевтиняване на всички активи, изчислявани в щатската валута. Ако сравним акумулираната възвръщаемост от различните класове активи от 1968 г. насам, ще видим, че суровините надминават по печалба акциите и облигациите (изчисление на база S&P500 и американски облигации), като тяхната годишна волатилност е най-висока. По тази причина се смята, че те ще се докажат като най-печелившият актив за инвестиция в бъдеще.
Ако проследим конкретен пример за движението на цените на суровини, можем да погледнем увеличението на стойността на 6-те суровини от индекса  за последните 3 години (2005-2008 г.): петрол (168%), алуминий (73%), мед (168%), никел (55%), олово (129%) и цинк (73%)*.

*Източник:Bloomberg

Законова основа за Фонд Защитен капитал Horizon Commodity 1

Фонд Защитен капитал Horizon Commodity 1 е одобрен от Комисията за финансов надзор в България на 20 май 2008 г.  Фондът е одобрен също от Комисията по банкиране, финанси и застраховане (CBFA) в Белгия. Този фонд е предназначен за българския пазар и се предлага от ЕЛАНА.