Банката получава престижното отличие за втора поредна година

Societe Generale Експресбанк е №1 в България за 2012 г. по пазарен дял от валутни сделки с корпоративни клиенти и финансови институции според проведената тази година анкета FX Survey 2012 на Euromoney.

„Признателни сме на нашите клиенти, които оцениха добрата работа на нашите екипи и благодарение на които получихме престижното отличие на Euromoney за втора поредна година. Радваме се, че сме посрещнали техните очаквания и доказателство да това е, че пазарният ни дял от валутни сделки с корпоративни клиенти е нараснал с близо 17% до 65,93%”, сподели Катерина Максимова, началник отдел „Финансови пазари” в Societe Genrale Експресбанк.

Изследването на Euromoney е най-обширното в качествено и количествено отношение относно регионалните и глобални валутни пазари. Анкетата се провежда електронно в рамките на 6 седмици в периода януари – февруари всяка година.

Първото място за валутни сделки с корпоративни клиенти допълва постигнатите успехи от Societe Generale Експресбанк през последните две години на финансовите пазари в България, като през 2011 и 2010 година банката беше класирана от Министерство на Финансите като най-активната банка първичен дилър, закупила най-много държавни ценни книжа на първичния пазар.

През 2011 г. Euromoney също отличи Societe Generale Експресбанк като лидер на пазара с валутни сделки за корпоративни клиенти в България.

Повече за проучването на Euromoney можете да намерите на http://www.euromoney.com/

Контакти:

Мая Клевцова
0893 301 774
maya.klevtsova@socgen.com

Societe Generale Експресбанк Груп (консолидирани резултати)

Групата Societe Generale Експресбанк е една от десетте най-големи финансови институции в България. В нея влизат банката Societe Generale Експресбанк и нейните дъщерни дружества – Sogelease България, Societe Generale Факторинг и асоциираното й дружество – живото застрахователната компания Sogelife България. Заедно със своите 1 500 служители, Societe Generale Експресбанк се стреми да предлага на клиентите си достъпни, гъвкави, качествени, иновативни продукти и услуги при изгодни ценови условия.

  • 99.72% от капитала са собственост на Societe Generale Group;
  • 52 млн. лв. нетна печалба за 2011 г.;
  • 173.2 млн. лв. нетен банков доход за 2011 г.;
  • 3.5 милиарда лв. общ обем на активите;
  • 150 офиса;
  • повече от 360 000 клиента.
  • www.sgeb.bg