Съдът в Люксембург обяви извън закона таксите в Румъния и България

Екотаксите за регистрация на наскоро внесени употребявани автомобили от страни в ЕС противоречи на европейското право. Това става ясно от решение на Съда на Европейския съюз в Люксембург, взето на 7 април т.г.

Съдът е разгледал казус, провокиран от запитване от Румъния, след като гражданин атакувал влязлата в сила на 1 юли 2008 г. екотакса пред съда в Сибиу. Гражданинът е купил през 2008 г. автомобил от Германия на стойност 6.6 хил. евро и е трябвало да заплати на страната си около 2.2 хил. евро екотакса, макар че двигателят на автомобила му е отговарял на стандарта за емисии Евро 2. Като основание за жалбата си румънецът посочил факта, че таксата се събира за всички употребявани коли, внесени за първи път в Румъния от друга държава-членка, но за вече регистрирани в страната стари автомобили при препродажба тя не се събира.

В резултат на предварителното запитване от магистратите в Сибиу Люксембургският съд е преценил, че прилагането на подобно законодателство е дискриминационно и противоречи на правото на ЕС. Според румънския гражданин, правата му на европеец са нарушени, тъй като при препродажбата на вече регистрирано в Румъния МПС той не дължи подобна такса.

"Макар правото на Съюза да не възпрепятства въвеждането от държавите членки на нови данъци, то задължава всяка държава членка да избере и организира таксите за моторните превозни средства така, че ефектът от тях да не бъде поставяне в по-благоприятно положение на продажбата на употребявани местни превозни средства и да възпира по този начин вноса на подобни употребявани превозни средства", аргументират се магистратите. Според решението им Румъния може да въведе подобна такса само ако се предвижда същата процедура и при "покупката на употребявани коли на същата възраст и със същото овехтяване на националния пазар".

Отговорът на Съда на Европейския съюз, не е задължителен за прилагане от националната юрисдикция и не решава повдигнатия спор. Но европейската институция напомни на румънското правосъдие, че правото на ЕС забранява на всяка държава членка да налага върху стоките на другите държави членки вътрешни данъци, които надвишават наложените върху подобните местни стоки.

От тази гледна точка, също и събираната в България екотакса при внос на употребявани автомобили от страна членка на ЕС противоречи на общностното правото. След като решенията на европейските магистрати са задължителни за всички страни-членки и имат статут на закон от момента на произнасянето им, това важи и за България.

В Румъния казусът с екотаксите е въпрос на националната протекционистка политика по отношение на добре развитата собствена автомобилна индустрия. По този начин екотаксата за вносни употребявани автомобили се използва от Букурещ и като като предпазен механизъм за заводите на местната Dacia, купена от френския конгломерат Renault.

В Румъния в зависимост от възрастта на автомобила, екотаксата може да достигне до 30% от пазарната му стойност.

От юни 2008 г. в България с наредба се определят „екотакси“ за автомобили за 2011 г. в размер на 146 до 267 лв. в зависимост от възрастта на регистрирания автомобил. Наредбата не прави разлика дали този автомобил е внесен от страна – членка или от трета страна. Макар че практиката в България влиза в несъответствие с принципа „вътрешните данъци за внасяните от ЕС стоки да не надвишават тези за местните стоки“, у нас еко таксата заради по-малкия си размер на практика не „възпира пускането в движение“ на внасяните употребявани автомобили.

На практика обаче, екотаксите са в ползата на вносителите на нови автомовили. Именно в облгодетелстване на най-големите вносители на автомобили бе обвиняван и бившият румънски премиер Калин Попеску-Търичану, който запази екотаксата въпреки влизането на северната ни съседка в ЕС през 2007 г.

Автор: www.livebiz.bg