теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Фермерите ще получат милиони за пасища и разорани ниви. Разпределят субсидии по четири различни схеми


1 гласа4787 прочитания

Кампания 2010 за подпомагане на земеделските производители стартира на 1 март. Официалното й начало беше поставено със серия от обучителни семинари, на които фермерите получават информация за начина на кандидатстване за субсидиите и могат да задават въпросите, които ги вълнуват. Първата среща беше открита лично от премиера Бойко Борисов. Той посъветва фермерите да не се опитват да шмекеруват, за да получат всичките пари, които им се полагат. Но голяма част от нарушенията през миналите години не се дължат на желанието на някой от фермерите да лъже, а на незнание. Затова потърсихме отговори от Държавния фонд "Земеделие" на въпросите кой може да получи помощи за единица площ и кои парцели са допустими за подпомагане.

Четири различни схеми могат да донесат пари на земеделците тази година, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие". Субсидии от Брюксел се дават по схемата за единно плащане на площ, която е и най-популярната сред фермерите. При нея се дават субсидии за обработваеми площи, които се поддържат в добро състояние. Втората е схемата за национални доплащания към директните плащания на площ. Фермерите в необлагодетелстваните райони също ще получат помощи. Това са плащания за стопани, които обработват площи в планинските и полупланинските райони или на места, които са необлагодетелствани по някаква друга причина. Последната мярка, по която може да се кандидатства, е за "Агроекологични плащания". Тя е свързана с поддържане на определени изисквания към доброто екологично състояние на площите.

Пари по тези четири схеми могат да получат хората, чиито парцели отговарят на някои строго определени изисквания. Обработваемата земя трябва да е в състояние, което показва, че се поддържа редовно и на нея се произвеждат земеделски култури. Дори да не са засадени, нивите поне трябва да са изорани, независимо дали са открити, или на тях има оранжерии или други видове покрития.

Пасищата също подлежат на подпомагане тази година. Много е важно да се уточни какво точно може да се посочва като пасище, за да не се появяват проблемите, които са изниквали в предходните години, казват експертите на ДФЗ. Затова вече има по-стриктно определение на това що е пасище и как точно трябва да изглежда то, за да може стопанинът му да получи субсидии за него. Пасището, за което Брюксел плаща помощи, трябва да се ползва постоянно, за пет или повече години, за отглеждане на тревни фуражи. Важно условие е тази площ да не е се използва за разораване и засяване с други култури. Новосъздадените пасища също могат да бъдат подпомагани, но те не трябва да бъдат разоравани най-малко 5 последователни години от датата на създаването им. Помощи от Европа и националния бюджет могат да получат и стопани, които отглеждат трайни насаждения или имат семейни градини. Трайните насаждения включват всичко различно от трайни пасища, в това число разсадници и нискостеблени дръвчета. Под семейни градини, които подлежат на субсидии, се разбира земеделска площ, предназначена за отглеждане на земеделски продукти за лично потребление на земеделския стопанин и неговото домакинство. Тези парцели обикновено са отделени от другите земеделски площи на стопаните. Пари за семейни градини могат да получат само стопани, които са регистрирани като земеделски производители. Освен това градината трябва да е с площ над 1 декар.

Автор: Юлияна Узаничева, в-к Стандарт