В България сезонната заетост обезпечава финансово хиляди служители. Летният и зимният сезон издържат цели отраслови групи, особено в туризма. В последните години сезонните бизнеси набират популярност и се превръщат в предпочитан източник на доходи. Наблюдава се тенденция млади предприемачи да насочват усилия в развиването на малки и средни бизнеси. Повод за добри и бързи обороти за търговците са големите празници, когато традиционно се увеличава потреблението. Един от най-благодатните празници за реализиране на печалба е Коледа. Дните преди големия ден са белязани от активни покупки, а предпочитани от потребителите са именно добре заредените магазини. 

За обезпечаването на богат асортимент много компании разчитат на бързо „мостово“ финансиране. Мостовото финансиране има за цел да подпомогне бизнеса в период на нужда от краткосрочна финансова подкрепа, с която да се покрият текущи разходи в очакване на добри парични постъпления в рамките на няколко месеца. Мостовото финансиране е удобен финансов инструмент за гарантиране на нужните обезпечения, но процедурата по усвояването му при големите финансови институции често отнема месеци. На полето на бизнес кредитирането компаниите могат да разчитат на нов доверен партньор в лицето на Prospect Capital

Prospect Capital предлага бизнес кредитиране от 100 хил. лв. до 1 млн. лв. Освен със забележителен професионализъм, компанията подхожда към всеки клиент с индивидуален подход. Това позволява на финансовите експерти на Prospect Capital да предоставят качествени услуги в оптимални срокове. Основно предимство на компанията е бързината на разглеждане на отделните заявки и предоставяне  на кредитно становище. Стандартната процедура от заявен интерес от страна на клиента до отпускане на одобрената сума на финансиране отнема средно до 3 седмици. Тази забележителна експедитивност на услугата позиционира компанията сред предпочитаните партньори на сезонния бизнес. 

С възможностите за бързина и гъвкавост Prospect Capital гарантира доброто финансово представяне на бизнеса през Коледните и Новогодишни празници. За един по-успешен старт на следващата 2019 година!