Днес, 23.04.2015 г., във връзка с решение на Софийския градски съд (СГС) от 22.04.2015 г. за откриване на производство по несъстоятелност на Корпоративна търговска банка АД, Управителният съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) на основание чл. 26, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) назначи за синдик на Корпоративна търговска банка (в несъстоятелност) – КТБ (н.):

- Лазар Илиев и
- Росен Ангелчев.

Назначените за синдик лица са включени в списъка, воден от Българската народна банка, отговарят на изискванията на чл. 25 от ЗБН и са изразили писменото си съгласие да изпълняват длъжността синдик на КТБ (н.).

Решението на ФГВБ за назначаване на синдик на КТБ (н.) подлежи на незабавно изпълнение.

Лазар Илиев и Росен Ангелчев бяха назначени от СГС за временен синдик на КТБ АД на 25.03.2015 г. по предложение на Управителния съвет на ФГВБ.

Източник: ФГВБ