теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Фондът за гарантиране на влоговете връща предсрочно на държавата 1.145 млрд. лв.


0 гласа956 прочитания

В началото на следващата седмица Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) ще преведе предсрочно на държавата 1.145 млрд. лв. по заема, който получи, за да се разплати с вложителите във фалиралата Корпоративна търговска банка, съобщи Министерството на финансите.

Заемът между държавата и фонда беше сключен на 3 декември 2014 г. за финансиране на недостига на средствата на Фонда за изплащането на гарантираните влогове на вложителите в КТБ след отнемането на лиценза й. Тогава фондът получи възможност да вземе до 2 млрд. лв., от които е усвоил 1.675 млрд. лв. След предсрочното погасяване на по-голямата част от сумата остават 530 млн. лв. главница, които също ще бъдат върнати предсрочно.

Държавният заем беше със срок за издължаване април 2020 г. и лихва 2.95% годишно. Общият размер на изплатените лихви по заема през 2015-2016 г. възлиза на близо 66 млн. лв., се казва в съобщението на финансовото министерство.

Оттам информират, че предсрочно погасената сума от 1.145 млрд. лв. остава на разположение във фискалния резерв, като в средносрочен план ресурсът може да бъде използван за погасяване на задължения.

За да се разплати с държавата фондът взима държавногарантирани заеми от Европейската банка за възстановяване и развитие - 298.5 млн. евро, и Световната банка - 250 млн. евро. Останалите 72.2 млн. лв. са негови собствени средства.

По този начин ФГВБ ще оптимизира структурата на финансирането си, като съществено ще намали разходите за лихви, ще бъде удължен срокът до падежа на използваните заеми и диверсифицирани източниците на финансиране, информира министерството.

Източник: www.dnevnik.bg