теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Гарантираните депозити от КТБ се завръщат в банковата система


0 гласа866 прочитания

През декември спестяванията нарастват с 1.5% на годишна база, но кредитите намаляват

Депозитите в банките отново започват да нарастват - през декември 2014 г. те са нагоре с 1.5% на годишна база, след като спаднаха с 4.6% през ноември. Статистиката, която БНБ публикува в понеделник, показва, че стойността им достига 57.64 млрд. лв. (73.2% от БВП), което е близо до нивото им от октомври. Централната банка отбелязва, че спадът на депозитите през ноември се дължи на изключването на КТБ като отчетна единица от данните, след като лицензът на банката беше отнет на 6 ноември. Нарастването на депозитите през декември е резултат от започналото на 4 декември 2014 г. изплащане на гарантираните депозити в КТБ. Така тези депозити отново се връщат в банковата система, само че в други банки - нещо, което потвърдиха и от фонда за гарантиране на влоговете в първите дни след началото на изплащане. От друга страна, кредитирането остава замръзнало въпреки надеждите на анализаторите за повишаването му и увеличението на спестяванията. Изнесените данни са предварителни и тяхното ревизиране предстои.

Депозитите на домакинствата се увеличават


Депозитите на домакинствата и НТООД (нетърговски организации, обслужващи домакинствата) през декември 2014 г. са били 39.262 млрд. лв. (49.9 % от БВП) и са се увеличили с 4.1% спрямо декември 2013 г. Спестяванията на домакинствата са двигателят на ръста на депозитите, докато корпоративните спадат. Влоговете на бизнеса през последния месец на 2014 г. са били 15.349 млрд. лв., което е 0.7% спад спрямо декември на предходната година. Депозитите на финансовите предприятия (посредници, пенсионни фондове, застрахователни дружества) са се снижили с 16.5% на годишна база през декември 2014 г. и са били 3.029 млрд. лв.

Кредитирането остава ниско


Според проучванията на Raiffeisen Bank International и OTP Bank, представени на годишната конференция за Централна и Източна Европа във Виена, кредитирането през 2014 г. започва да се оживява, но банките остават предпазливи в прогнозите си за 2015 г. Според Unicredit кредитната активност в България ще разчита повече на заемите за домакинствата, отколкото на фирмени кредити. Същевременно данните на БНБ показват, че отпуснатите кредити през декември намаляват на годишна база, като отново се подчертава, че причината е изваждането на КТБ от паричната статистика. Кредитите за неправителствения сектор в края на декември са били на стойност 50.387 млрд. лв., което е с 8.2% по-ниско от декември 2013 г. Без данните за КТБ обаче кредитите за неправителствения сектор нарастват с 0.3% годишно. От централната банка споменават, че върху размера на кредитите за неправителствения сектор ефект оказват и нетните продажбите на кредитни портфейли от страна на банките, които за декември са били 40.2 млн. лв. Чрез такива продажби, най-често на необслужвани заеми, които се изкупуват от специализирани в събирането на вземания компании, банките изчистват балансите си и освобождават паричен ресурс.

Кредитите за нефинансови предприятия са се понижили с 11.6% годишно до 31.011 млрд. лв. Кредитите за домакинствата също намаляват на годишна база - с 1.6%, и достигат 18.379 млрд. лв. От тях жилищните заеми в края на декември са намалели годишно с 0.9% до 8.749 млрд. лв. Потребителските кредити също спадат (с 2%) спрямо декември 2013 г. и достигат 7.277 млрд. лв. Тези за финансови предприятия са се понижили с 8.4% на годишна база и са били 997.2 млн. лв. в края на декември 2014 г.

Лошите кредити намаляват

Добрата новина е, че лошите кредити също намаляват. Тук БНБ включва заемите, които са необслужвани (над 90 дни), определени като загуба (над 180 дни) и преструктурирани. През декември 2014 г. лошите фирмени кредити са били на стойност 5.957 млрд. лв., като са намалели с 240 млн. лв. спрямо ноември 2014 г., лошите потребителски кредити са спаднали от 1.197 млрд. лв. през ноември 2014 г. до 1.178 млрд. лв. през декември 2014 г., а лошите жилищни са намалели от 1.902 млрд. лв. до 1.855 млрд. лв. Освен на месечна база лошите кредити са намалели и на годишна база.

Източник: www.capital.bg

Сравнете всички оферти за срочни депозити