теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Горанов иска да събуди "спящите" акции от масовата приватизация


0 гласа1263 прочитания

Министерството на финансите планира да събуди "спящите" акции от масовата приватизация, с които притежателите им не се разпореждат. Това се разбира от публикувана за обществено обсъждане концепция за личните сметки на физически лица, водени от "Централен депозитар" АД.

В концепцията са записани конкретни действия за решаване на проблеми, натрупани и обсъждани многократно от инвестиционната общност за тези акции. В нея е предвидено провеждането на мащабна информационна кампания, насочена към притежателите на публичнотъргувани ценни книжа.

Целта е активизиране на акционерите в рамките на предварително определен срок от 1 година да предприемат действия по прехвърлянето им от лични сметки към подсметки при инвестиционен посредник. След изтичане на този срок акциите, дефинирани като "спящи", ще се прехвърлят в специално създаден за целта инвестиционен фонд. Срещу книжата си лицата ще получат дялове от фонда, равностойни на притежаваните от тях акции.

Предвижда се след изтичане на 5-годишен нормативно установен срок, в случай че лицата продължат да проявяват незаинтересованост, паричните средства, съответстващи на непотърсените дялове, ще бъдат внесени в полза на обществения интерес.

В рамките на предвидената информационна кампания и неактивните притежатели на акции в непублични дружества от масовата приватизация ще бъдат насърчени да активизират своето участие в тях.

Концепцията е разработена въз основа на проведените до момента инициативи - семинари, дискусии и неформални дебати - с инвестиционната общност, посочва министерството. Освен това текстовете са били обсъждани и с експерти на Европейската банка за възстановяване и развитие в нарочно изследване на подобни проблеми в няколко балкански държави.

На база на концепцията ще бъдат разработени предложения за законодателни промени.

Срокът за даване на мнение за концепцията е до 15.02.2019 г. и може да бъдат изпращани на e-mail: masspriv@minfin.bg.

Източник: dnevnik.bg
Свързани ключови думи