Платежният баланс на страната ни през февруари е на плюс, след като през януари отчетохме плашещо голям минус. Според най-новите данни на БНБ, балансът се е подобрил с 53.8 млн. евро през февруари, след като през същия месец година по-рано се беше свил с 426.8 млн. евро.

През месец януари дефицитът в платежния баланс възлезе на 628.3 млн. евро. Така че след резултатите от февруари, дефицитът от началото на годината до 28 февруари възлиза на 574.5 млн. евро.

Какво по-точно стана с пплатежния ни баланс през февруари и има ли основания за оптимизъм? На този въпрос се опитват да отговорят следващите редове.

През февруари е отчетен излишък в текущата сметка в размер на 208 млн. евро. Наистина, търговският баланс е отрицателен в размер на над 25 млн. евро, но в графата услуги /транспорт, пътувания и др./ постигаме 70 млн. евро излишък. По-важни все пак се оказват текущите трансфери от нето 180 млн. евро, а именно 274 млн. евро кредит спрямо 93 млн. дебит.

За последните 12 месеца до края на февруари, кредитът по текущите трансфери надхвърля 2 млрд. евро, докато дебитът е 557 млн. евро. Текущите трансфери в платежния баланс са всички финансови средства, предоставени безвъзмездно от една икономика на друга. Следователно е лесно да се заключи, че парите от европейските фондове, които получаваме като нова страна членка, „оправят“ през февруари текущата ни сметка.

Дотук добре. Финансовата сметка обаче говори нещо различно. През февруари тя е на минус в размер на 383 млн. евро, след като през януари беше на червено в размер на почти 625 млн. евро. Тоест за първите два месеца от годината от страната ни са изтекли капитали в размер на 1 млрд. евро /точно 1001.7 млн. евро/.

В това число, преките инвестиции в България са намалели през февруари със 117 млн. евро. Това означава, че чуждестранни компании, които са инвестирали у нас, са изтеглили парите си; подобно развитие за отворена икономика като българската е един от най-лошите сценарии, които могат да й се случат.

БНБ все пак ни успокоява: въпросният минус 117 млн. евро ПЧИ се дължи основно на изплащане по вътрешнофирмени кредити в съответствие с погасителните планове на предприятията, тоест няма бягащи от България чужденци с куфари.

Добре, но заедно с това портфейлните инвестиции, тоест по-малките дялови участия на чужденци в български предприятия, са се свили през февруари със 78.3 млн. евро. А ако погледнем за година по-рано, ПЧИ са на плюс над 150 млн. евро, тоест въпросните "погасителни планове" не се движат напълно по график.

През февруари българи са изнесли допълнителни 35.8 млн. евро от България, а други 144 млн. евро са изнесли чужденци, които досега са си държали парите в България. През януари 230 млн. евро депозити на нерезиденти напуснаха страната ни.

И така, от началото на годината до края на февруари чужденци са изнесли от България финансови инвестиции в размер на 412 млн. евро, а българите са изнесли от България други 416 млн. евро. Общо - 828 млн. евро е минусът в графата "Други инвестиции" за първите два месеца.

Но на фона на тези буреносни облаци изведнъж грейва слънце, и то е в червен цвят.

Оказва се, че специалистите от БНБ са допуснали грешка или пропуск в изчисленията си в преходните месеци, която грешка обаче са забелязали през февруари. Тъкмо навреме – в платежния баланс изневиделица се появяват 218.2 млн. евро, с които минусът в размер на 164.4 млн. евро в платежния баланс изведнъж се превръща в цитирания в началото плюс.

Автор: Димитър Събев, www.darikfinance.bg